Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici


Kontaktné údaje

Adresa školy: Ul. Horná 95 974 01, Banská Bystrica
Vedenie školy: doc. Mgr. art. Matúš OĽHA
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: +421 48 4142009
Mobil: -
Fax: +421 48 4145109
E-mail: rektor@aku.sk
Web: www.aku.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

1. stupeň
* Divadelná dramaturgia a réžia
* Filmová dokumentárna tvorba
* Filmová dramaturgia a scenáristika
* Herectvo

2. stupeň
* Divadelná dramaturgia
* Divadelná réžia
* Filmová dokumentárna tvorba
* HerectvoOznam školy:

Knižnica

Ústredná knižnica AU je špecializovaná vysokoškolská knižnica, ktorá zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby pre pedagogický proces a umelecko-vedeckú činnosť všetkých fakúlt Akadémie umení.

Oddelenie knižnično-informačných služieb zabezpečuje knižnično-informačné služby v týchto úsekoch: požičovňa, študovňa a čitáreň. Podľa požiadaviek svojich čitateľov zabezpečuje rešerše, odbornú konzultačnú službu, poskytuje možnosť práce na počítačoch s prístupom na internet, vo svojom vybavení má audiovizuálnu techniku /video, CD prehrávače, stereoveže, diaprojektory, syntetizátor/ s možnosťou individuálnej práce pomocou slúchadiel.

Študentom FDU AU je k dispozícii bohato vybavená Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km od budovy FDU AU. V spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v divadelnom štúdiu knižnice D 44 ,Ul. Lazovná 9, uvádza fakulta každý pondelok o 18.00 hod. od októbra do júna svoje ročníkové predstavenia.

Ubytovanie

Možnosti ubytovania a stravovania študentov

Akadémia umení v Banskej Bystrici má vlastný Študentský domov AU, ktorý sa nachádza v centre mesta.. Študentský domov, Ul. J. Kollára 20, Banská Bystrica má kapacitu 201 lôžok „A“ kategórie, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením.

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov a na akademický rok 2009/2010 je stanovená vo výške:

Cena za lôžko za mesiac - 43,15€

Kritériá pre pridelenie ubytovania študentov sú v rámci pridelenej kapacity lôžok v kompetencii Rady ubytovaných študentov ŠD AU so zohľadnením na :

- sociálnu situáciu študenta a študijný prospech, zdravotný stav študenta, časovú dostupnosť vysokej školy prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta

- spoluprácu ubytovaných študentov v ak. roku 2008/2009 s Radou ubytovaných študentov ŠD AU a vedením ŠD AU,

- dodržiavanie Smernice AU č. 54- Internátneho poriadku ŠD AU, čl. IX., týkajúcich sa práva povinností ubytovaných študentov v ŠD AU a dodržiavanie termínov uhrádzania poplatkov za ubytovanie.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť, interiér ktorej pozostáva z kuchynských stolov - 4, z kuchynských stoličiek - 20 ks a televízorom. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového pracoviska vo vstupnej hale AU, prípadne na I. poschodí ŠD a tiež využívať celoplošné pokrytie sieťou internet na báze Wifi. Počas akademického roku je možnosť využitia nápojových automatov a bufetu AU v priestoroch vysokej školy.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí