Konzervatórium v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Krčméryho 2, 949 01 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Helena Madariová
Zastúpenie školy: Bc. Lenka Kratochvílová, Bc. Alena Sláviková
Tel.: 037/652 35 18
Mobil: -
Fax: -
E-mail: konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
Web: www.konzervatoriumnitra.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromné tanečné konzervatórium vzniklo v roku 2003.

V roku 2005 bolo konzervatóriu schválené zaradenie odborov hudobno-dramatické umenie a spev a tiež zmena názvu školy na Súkromné konzervatórium.

V roku 2006 bolo škole schválené zaradenie odborov hra na klavíri, hra na flaute, hoboji, klarinete, trúbke, lesnom rohu a bicích nástrojoch, hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare.

Zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného konzervatória v Nitre je Mgr. Helena Madariová, zástupkyňami riaditeľky sú Bc. Alena Sláviková a Bc. Lenka Kratochvílová. Manažérkou školy je Ing. Diana Trandžíková a mnaažérkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Mária Trandžíková.

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu v Nitre je určené talentovaným žiakom, ktorý ukončili deviaty ročník základnej školy.
Štúdium je šesťročné denné. Štvrtý ročník končí maturitnou skúškou a štúdium pokračuje piatym a šiestym ročníkom, ktoré študent ukončí absolventskou skúškou a získava titul Dis.art.

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Krčméryho 2 v Nitre v príjemnom prostredí parku. Škola disponuje špeciálne upravenými modernými baletnými sálami a hudobnými triedami, teoretickými učebňami, hereckými študovňami, počítačovou učebňou a spoločenskými miestnosťami pre potreby študentov a pedagógov.


Odbory školy:

Kód odboru Názov odboru Zriadené v roku
82-27-6-00 tanec 2003
82-28-6-00 spev 2005
82-26-6-00 hudobno-dramatické umenie 2005
82-29-6-06 hra na husliach 2006
82-29-6-06 hra na viole 2006
82-29-6-06 hra na violončele 2006
82-29-6-06 hra na kontrabase 2006
82-29-6-06 hra na gitare 2006
82-29-6-05 hra na flaute 2006
82-29-6-05 hra na hoboji 2006
82-29-6-05 hra na klarinete 2006
82-29-6-05 hra na trúbke 2006
82-29-6-05 hra na lesnom rohu 2006
82-29-6-05 hra na bicích nástrojoch 2006
82-29-6-03 hra na klavíri 2006

Kód školy: 642 002Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí