Stredná odborná škola obchodu a služieb v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Lomonosovova ul. č. 2797/6, Trnava
Vedenie školy: Ing. Miroslav Ryška
Zastúpenie školy: Ing. Ervín Kovalčík, PaedDr. Milena Dobrovodská, PaedDr. Darina Šulková
Tel.: +421 33 5521130
Mobil: -
Fax: +421 33 5521 188
E-mail: ryska@ttx-net.sk
Web: www.sosos.eu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V roku 1966 podnik Pozemné stavby Trnava dal do užívania nový areál výchovno-vzdelávacieho zariadenia spolu so zariadením Odborného učilišťa za účelom pripravovať mládež pre robotnícke povolania v stavebných profesiách.
Zriadením Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976 uskutočnila sa k 1.9.1978 zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave ako organizačná zložka materského podniku Pozemné stavby Trnava. V zmysle zákona o štátnom podniku bolo 1. januára 1991 rozhodnutie Ministerstva výstavby a stavebníctva o vyčlenení SOU zo štátneho podniku Pozemné stavby a náväzne novozriadenie príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom jednotlivých ministerstiev cez krajské úrady až po súčasného zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj.

Od vzniku SOU pre potreby zakladajúcej organizácie š.p. Pozemné stavby Trnava boli pripravovaní žiaci v nasledovných profesiách: murár, tesár, maliar, stolár, podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik.

Legislatívne zmeny ako i záujem žiakov výrazne pozmenili štruktúru učebných a študijných odborov, čo sa odzrkadlilo aj v zmene názvu SOU od 1.9.2005 na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí