Stredná priemyselná škola v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Komenského 1, Trnava
Vedenie školy: Ing. Vladimír Kuchár
Zastúpenie školy: Ing. Magdaléna Gajdulová, Ing. Ľubomír Krajčovič, Ing. Zuzana Orlická
Tel.: +421 033 552 11 79
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sps@spstt.sk
Web: www.spstt.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od r. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Škola má za súčasných podmienok optimálnu kapacitu 24 – tried, čo pri 30 žiakoch na triedu predstavuje 720 študentov.


Odbory školy:

2675 6 00 - elektrotechnika (ELE)- štvorročný študijný odbor – denné štúdium

2387 6 00 - mechatronika (MCH) - štvorročný študijný odbor – denné štúdium

6352 6 00 - obchod a podnikanie (OAP) - štvorročný študijný odbor – denné štúdium

2381 6 00 - strojárstvo (STR) - štvorročný študijný odbor – denné štúdium

3917 6 02 - technické a informatické služby (TIS)
v strojárstve - štvorročný študijný odbor – denné štúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí