Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenska_technicka_univerzita_v_Bratislave_logo.gif


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5 812 43, Bratislava
Vedenie školy: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/57294 327, 02/57294 576, 02/57294 578, 02/57294 664
Mobil: -
Fax: -
E-mail: education@vm.stuba.sk
Web: www.stuba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí