Stredná odborná škola polytechnická v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Dvorčianska 629, 949 05 NITRA
Vedenie školy: Ing. Hodálová Oľga
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037/651 74 32
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sou@souaj.sk
Web: www.ptechskola.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Korene vzniku pôvodného učilišťa, resp. prípravy učňov siahajú až do septembra 1963,
kedy v rôznych strojárskych učňovských zariadeniach začala príprava učňov pre plánovanú výstavbu nitrianskeho podniku Šmeralových závodov Brno.

1.1.1968 vznikli Nitrianske textilné strojárne n.p.Nitra. Tieto si neskôr zriadili vlastné učňovské stredisko. Toto malo v školskom roku 1971/72 už 260 učňov, teoretické vyučovanie v Učňovskej škole Nitra a odborný výcvik vo vlastných dielňach.

Z toho OU bolo 1.9.1972 zriadené odborné učilište NTS, ktoré bolo v školskom roku1977/78 zaradené do sieti stredných odborných učilíšť MŠ SR ako SOU koncernu Elitex v Nitre. V tomto čase malo učilište 440 žiakov, ktorí sa pripravovali v profesiách: sústružník, frézar, strojový zámočník, mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky a menšie počty nástrojárov, elektromontérov a klampiarov.

Po začlenení učilišťa do rezortu elektrotechnického priemyslu sa od roku 1985 stalo SOU elektrotechnickým a od školského roku 1986/87 sa včlenilo do VHJ VÚMA Nové Mesto and Váhom, ktorá tak prevzala úlohu ďalšieho zriaďovateľa. Touto zmenou došlo aj k ďalším zmenám v profesijnej skladbe žiakov a to študijný odbor "mechanik - elektronik" a "mechanik strojov a zariadení".

V r.1990 sa SOUE dočasne znovu dostalo pod riadenie pôvodného materského podniku a od 1.1.1991 je samostatnou organizáciou.

V tomto období učilište pripravovalo žiakov nielen v strojárskych a elektrotechnických odboroch, ale začala sa príprava absolventov aj pre umelecko - remeselné práce v odboroch zlatník - klenotník, umelecký stolár a kováč. Pre jednotlivé učebné odbory mali žiaci možnosť pokračovať po skončení štúdia v nadstavbovom štúdiu a získať takto aj vzdelanie s maturitou. V roku 2002 mala škola 12 študijných odborov a skoro 500 žiakov.
V tom istom roku bol škole zapožičaný čestný titul: SOU Štefana Aniána Jedlíka, ktorý používala až do zlúčenia v roku 2007.

Pred zlúčením s učilišťom na Novozámockej ulici, bolo možné na škole študovať odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, mechanik elektronik so zameraním na spotrebnú elektroniku a so zameraním na číslicovú techniku, mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, puškár, umelecký kováč a zámočník, zlatník a klenotník, umelecký rezbár. V jednotlivých odboroch študovalo viac ako 450 žiakov.

Po zlúčení škôl bolo novému učilišťu pridelený názov: SOU Dvorčianska.


Odbory školy:

Študijné odbory /maturitné/

2413 4 mechanik strojov a zariadení
2880 4 chémia a životné prostredie
2697 4 mechanik elektrotechnik
2411 4 mechanik nastavovač
2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Učebné odbory /výučný list/

2683 2 elektromechanik, zameranie : 11 silnoprúdová technika
8545 2 zlatník a klenotník
8555 2 umelecký rezbár
8557 2 umelecký stolár
8541 2 umelecký kováč a zámočník
2433 2 obrábač kovov
3152 2 02 krajčír, dámske odevy
2866 2 gumár plastikár
6475 2 technicko-administratívny pracovník
2464 2 00 strojný mechanik - technik výroby okuliarov

Nadstavbové štúdium /pre absolventov učebných odborov/

2414 4 strojárstvo
3125 4 odevníctvo
26754 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
6476 4 technicko-ekonomický pracovník
8501 4 umelecko-remeselné práceOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí