Stredná odborná škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Svätoplukova, 2, Bratislava
Vedenie školy: Ing. Ľubica Hegerová
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/55 56 37 15, 02/50 26 16 58 - vrátnica; 02/55 42 16 14 - riaditeľka
Mobil: 0911 29 15 41
Fax: -
E-mail: office@beautycare-study.sk
Web: www.beautycare-study.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, v Bratislave , pripravuje a vychováva dievčatá aj chlapcov pre tieto zaujímavé profesie podľa nových školských vzdelávacích programov, a to pre 4. ročný študijný odbor kozmetik, od r. 2009/2010 budeme experimentálne overovať študijný odbor kaderník – vizážista, trojročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, dvojročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy a pre dvojročný učebný odbor výroba konfekcie.
Snahou SOŠ je vytvárať aj moderné školské prostredie. Súčasné materiálno- technické vybavenie školy je na teoretickom aj odbornom vyučovaní veľmi dobré. Triedy na teoretickom vyučovaní sú vybavené moderným nábytkom, žiakom sú k dispozícii 2 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet, jazyková učebňa pre anglický a nemecký jazyk, učebňa etickej a náboženskej výchovy. Žiaci môžu využívať telocvičňu, posilňovňu a školskú knižnicu, ktorá je vybavená novými knihami z odbornej aj krásnej literatúry a počítačom. Na praktickom vyučovaní školské salóny a prevádzky disponujú modernými prístrojmi a zariadeniami. Sú navštevované veľkým počtom zákazníkov mesta Bratislavy a okolia, ktorí sú kaderníckymi, kozmetickými, manikérskymi- pedikérskymi službami našich žiakov veľmi spokojní.
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných a celoslovenských výstav a súťaží, kde úspešne reprezentujú našu školu. V posledných rokoch získali celý rad popredných úspechov a ocenení vo svojom odbore.
Škola v roku 2007 získala medzinárodnú certifikáciu International Education Society, London, čiže naši absolventi získajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES. Na základe vyhodnotenia sledovaných údajov bol v roku 2008 zvýšený rating našej školy zo stupňa CCC do kategórie B tzn. spoľahlivá inštitúcia, ktorá trvalo dosahuje dobré výsledky.
Veľa nových poznatkov, pracovných techník a nápadov získajú naši žiaci z odborných exkurzií v zahraničí, napríklad z Francúzska, Talianska, Česka.
Žiakom poskytuje škola ubytovanie v Školskom internáte priamo v budove SOŠ. K dispozícii je aj školská jedáleň a školský bufet.
Kvalifikovaní pedagógovia a majstri odborného výcviku vychovávajú z našich žiakov profesionálnych odborníkov, ktorí sa budú vedieť úspešne uplatniť vo svojej profesii nielen doma ale aj v zahraničí.


Odbory školy:

* Denné štúdium
o 3-ročný učebný odbor 6456 2 kaderník ŠkVP ,,Vlasy – koruna krásy“
o 4-ročný študijný odbor 6425 4 kaderník-vizážista v ŠkVP ,,Dokonalý vzhľad a vzdelanie – cesta k úspechu“
o 4-ročný študijný odbor 6446 4 kozmetik v ŠkVP Kozmetická starostlivosť a vizáž
o 3-ročný učebný odbor 6424 2 manikér – pedikér v ŠkVP Harmónia krásy a zdravia
o 2 - ročné NŠ 6423 4 starostlivosť o ruky a nohy
o 2 - ročné nadstavbové štúdium 6426 4 vlasová kozmetika v ŠkVP ,,Estetický vzhľad moderného človeka“
o 2 - ročný učebný odbor 3178 0 výroba konfekcie ŠkVP ,,Výroba konfekcie“
o 4-ročný študijný odbor 6422 4 telová kozmetika v ŠkVP ,,Vitalita a štýl“ NOVÉ!!!
* Externé štúdium, večerné
o 2-ročné pomaturitné štúdium 6446 4 kozmetik
o 2-ročné nadstavbové štúdium 6426 4 vlasová kozmetika
o 3-ročný učebný odbor 6456 2 kaderník
o 1-ročný učebný odbor 6456 2 kaderník
o 3-ročný učebný odbor 6424 2 manikér -pedikér
o 1-ročný učebný odbor 6424 2 manikér -pedikérOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí