Gymnázium v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Párovská 1, Nitra
Vedenie školy: RNDr. Juraj Opačitý
Zastúpenie školy: Mgr. Tatiana Húsková, PhDr. Beáta Soukupová
Tel.: 037/69 330 11 (spojovateľka), 037/69 330 31 (sekretariát riaditeľa školy)
Mobil: -
Fax: 037/69 330 20
E-mail: school@gymparnr.edu.sk
Web: www.gymparnr.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Naša škola bola zriadená s platnosťou od 1. septembra 1965, po rozčlenení Strednej všeobecnovzdelávacej školy Eugena Gudernu v Nitre na dve samostatné školy. Príčinou rozdelenia bol veľký počet tried a členov profesorského zboru. 10 tried denného štúdia a 6 tried pre pracujúcich sa presťahovalo s vlastným riaditeľstvom do priestorov, ktoré uvoľnila Pedagogická fakulta v Nitre na bývalej Rooseweltovej ulici, dnes Farská ulica.

Dnešné gymnázium dostalo názov Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) Nitra, Rooseweltova ulica. Riaditeľom školy sa stal Štefan Šedivý, zástupcom riaditeľa Štefan Turček. Profesorský zbor mal 21 členov. Neustále sa zápasilo s priestorovými ťažkosťami. Každý rok bolo potrebné hľadať nové priestorové možnosti, učebný proces sa realizoval v štyroch rôznych budovách v meste, tie sa z roka na rok menili a ich počet sa zvyšoval v súlade s rastúcim počtom tried denného štúdia (1965/66 - 10 tried, 1970/71 - 17 tried). V roku 1967 sa začala asanovať časť Pároviec a pripravovať priestor pre stavbu novej budovy (výstavba začala v decembri 1967). Základný kameň bol slávnostne položený 27. júna 1968. Výstavbu školy mal na starosti riaditeľ školy Štefan Šedivý. Pracovníci a žiaci školy odpracovali veľké množstvo hodín cez voľné popoludnia, soboty, cez letné prázdniny, vždy, keď bolo treba. Letné prázdniny 1970 boli najrušnejšie, pracovalo sa na dokončení a zariaďovaní školy, aby sa s vyučovaním mohlo začať čo najskôr. Dňa 16. septembra 1970 cez 3. vyučovaciu hodinu priviedli triedni profesori svojich študentov zo starej budovy do novej strednej všeobecnovzdelávacej školy. Učilo sa na 3. a 4. podlaží, na ostatných podlažiach sa intenzívne pracovalo. K slávnostnému prestrihnutiu pásky došlo 4. novembra 1970.

V nasledujúcich školských rokoch sa rozrastal počet tried denného štúdia, s ním aj pedagogický zbor a stav technicko-hospodárskeho personálu. Pedagogickí pracovníci prichádzali väčšinou priamo z vysokých škôl. Postupne sa zariaďovali odborné učebne, budoval rozsiahly športový areál. V školskom roku 1969/70 boli otvorené prvé triedy gymnaziálneho štúdia. Školským rokom 1972/73 bol ukončený prechod z trojročného štúdia strednej všeobecnovzdelávacej školy na štvorročné gymnaziálne štúdium.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí