Stredná odborná škola elektrotechnická v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Sibírska 1, Trnava
Vedenie školy: Ing. Jozef Krivošík
Zastúpenie školy: pre teoretické vyučovanie: RNDr. Ing. Iveta Bakičová, Mgr. Stanislav Petráš, pre praktické vyučovanie: Ing. Štefan Bílik, pre ekonomický úsek: Ing. Soňa Stanová
Tel.: 033 / 599 1851
Mobil: -
Fax: 033 / 599 1877
E-mail: sekretariat@sose-trnava.edu.sk
Web: www.sose-trnava.edu.sk/SOSE_Trnava/SOSE_Trnava.html

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave bola zriadená generálnym riaditeľstvom Slovenské energetické podniky Bratislava 1. septembra 1982 ako SOUE Trnava a je jednou z najmladších škôl v energetike.

Jeho úlohou je pripravovať mládež na výkon kvalifikovaných povolaní takmer pre všetky podniky a organizácie. Výchova a výučba v učilišti má komplexný charakter a je zabezpečovaná teoretickým a praktickým vyučovaním.

Učilište má k dispozícii modernú školu, dielne, ubytovanie, jedáleň, športoviská, telocvičňu a fitnescentrum.

Ponúkame Vám

1.

BulletMožnosť odbornej praxe nielen v moderných dielňach SOŠE, ale aj v súkromných spoločnostiach, napr. Sony, SE - EBO, VÚJE Trnava, Rozvodné závody, Teplárne, NETAS - Ábel, autoservisy Opel, Auto COMODEX, Renault, SAD, Peugeot a pod.

2.

BulletMožnosť absolvovať kurz zvárania elektrickým oblúkom a plameňom s certifikátom od Výskumného ústavu zváračského, možnosť preškolenia a predĺženia základných kurzov.

3.

BulletMožnosť získať certifikát a diplom v rámci holandského projektu OMEGA. Doklad môžu využiť v rámci Európskej únie.

Materiálne vybavenie školy:

SOU má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, telocvičňu, tenisové kurty, športový areál, futbalové, basketbalové ihrisko, atletickú dráhu. Žiaci majú možnosť výuky cudzích jazykov. Od šk. roku 1998/99 SOŠE otvorilo športovú triedu so zameraním na futbal. Žiaci môžu získať za poplatok zváračský preukaz pre elektrický oblúk a plameň.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí