Gymnázium Ivana Horvátha v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Marta Jankovičová
Zastúpenie školy: Mgr. Ivana Michalidesová, RNDr. Eva Stanková
Tel.: 02/ 43413069
Mobil: -
Fax: 02/ 43423677
E-mail: skola@horvatha.sk
Web: www.horvatha.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola vznikla pred 42 rokmi. Prvou riaditeľkou našej školy bola V. Vasiľová. Pri jej zrode nechýbali ani takí významní umelci ako sochár Tibor Bártfay a herec Ladislav Chudík. Títo významní umelci sa dodnes cítia byť patrónmi našej školy a nechýbajú pri žiadnej významnej udalosti v živote školy. Taká udalosť bola pri príležitosti 35. výročia vzniku školy, keď nám minister školstva prepožičal čestný názov Gymnázium Ivana Horvátha. Je to pomenovanie po známom slovenskom spisovateľovi a politikovi.

Začínali sme ako typická okrajová škola. Aj záujem o naše gymnázium v porovnaní s centrálnymi školami bol menší. Dnes možno povedať, že patríme medzi gymnáziá s najlepšou reputáciou. Záujem o štúdium na našej škole, najmä v triedach s rozšírenou výukou jazykov je veľký. Je totiž známe, že naši absolventi sa nielen dostávajú na štúdiá všetkých vysokých škôl, ale že sa na nich aj výborne uplatňujú.

Zakiaľ v minulosti naša škola vynikala v stredoškolskej odbornej činnosti a športe, dnes popri športe sú to umelecké súťaže a súťaže v debatovaní. Výborné výsledky dosahujeme pri objektívnom meraní vedomostí maturantov na Slovensku. Prvé takéto merania - tzv. "monitory" dopadli z nášho pohľadu vynikajúco. Aj súčasná externá časť maturitnej skúšky a písomná časť jazykovej skúšky Stufe II potvrdzujú kvalitu výuky na našej škole.

Prirodzene je to predovšetkým zásluha výborného pedagogického zboru. Aj pri dnešnej zložitej situácii panujúcej v školstve, sa nám darí udržiavať pohromade kolektív učiteľov, na ktorom sa dá stavať. Keďže v našom strede vyrastajú aj viacerí mladí kolegovia, veríme aj v sľubnú perspektívu. Dúfame, že pre našich súčasných aj budúcich absolventov bude naša škola aj zdrojom pekných spomienok na roky strávené v jej priestoroch.

V spojení dobrého pedagogického kolektívu so záujmom o našu školu, sú určite ukryté mnohé pekné výsledky, mnoho úspešných, tvorivých a pre život pripravených absolventov.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí