Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia policajného zboru Bratislava logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská č. 1 835 17, Bratislava
Vedenie školy: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 0961 057 267, 0961 057 445
Mobil: -
Fax: 0961 059 054
E-mail: helena.vanharova@minv.sk
Web: www.akademiapz.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.
Akadémia PZ bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Národnej rady SR č. 370 z roku 1992. Činnosť Akadémie PZ sa začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1. októbra 1992.
Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí