Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu Košice

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu Košice


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Učňovská 5, Košice, 04015
Vedenie školy: Ing. Ján Šranko
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055/6221843
Mobil: -
Fax: 055/6227796
E-mail: souas@souaske.edu.sk
Web: www.souaske.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

História areálu SOU Aurela Stodolu v Košiciach siaha do roku 1851, keď sa na mieste niekdajšej Werferovej továrne na výrobu hracích kariet začala budovať nová tabaková továreň. Jej výstavba prebiehala veľmi rýchlo. Do konca minulého storočia sa rozrástla na deväť budov s rozlohou 6480 m2. Južný trakt továrne vytvoril Tabakovú ulicu, dnešnú Strojárenskú ulicu. V niekdajších priestoroch sídlilo učilište, ktoré vzniklo v roku 1948 pod názvom: Učňovské stredisko ČKD Kriváň. V roku 1950 vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu pri VSS n.p. Košice a v roku 1978 bolo do siete škôl zaradené pod menom Stredné odborné učilište strojárske. V apríli 1998 MŠ SR udelilo škole za dlhoročnú úspešnú činnosť čestný názov SOU Aurela Stodolu. Úspech zaznamenala škola aj o rok neskôr, kedy jej Medzinárodná organizácia International Education Society udelila medzinárodný certifikačný stupeň s právom vydávať svojim absolventom medzinárodné vzdelávacie certifikáty platné v krajinách EÚ. V bývalých priestoroch Tabakovej továrne sídlilo dnešné SOU Aurela Stodolu do roku 2007. V roku 2007 sa škola presťahovala do mestskej časti Košice - Šaca.


Odbory školy:

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu je stredná odborná škola, ktorá sa špecializuje na výchovu a vzdelávanie predovšetkým v strojárskych odboroch. SOŠ strojnícka Aurela Stodolu je certifikovaná vzdelávacia inštitúcia medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou IES, ktorá udelila SOU certifikačný stupeň (rating) B++. Na základe tohto certifikačného stupňa má SOU právo vydávať svojim absolventom medzinárodný certifikát, ktorý je platný v krajinách EÚ.

PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ
Absolvent je kvalifikovaným odborným pracovníkom, schopným samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a predovšetkým obsluhovať a programovať automatické strojárske zariadenia. Prácu na počítači využíva na obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný používať simulačné programy pre výrobu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch.

Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 roky

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

Študijný odbor je zameraný na zvládnutie prác súvisiacich s výrobou a montážou strojných súčiastok, zostavovaním a zavádzaním strojových výrobkov do prevádzky. Žiaci sa učia zisťovať a odstraňovať poruchy, vykonávať skúšky a kontrolu na strojných zariadeniach.

Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 rokyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí