Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice

Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice


Kontaktné údaje

Adresa školy: Bocatiova 1, Košice 040 01
Vedenie školy: Mgr. Ján Miglec
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055/6323475
Mobil: -
Fax: -
E-mail: skola@sosbocatiuske.edu.sk
Web: www.sosbocatiuske.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, gastronomických služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania.


Odbory školy:

ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou
6323 6 00 hotelová akadémia - 5-ročný študijný odbor s maturitou
6341 6 00 škola podnikania
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu
6444 4 00 čašník, servírka
6445 4 00 kuchár
UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list
6460 2 00 predavač
6451 2 00 aranžér
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka
6489 2 00 hostinský

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov príslušných učebných odborov/
6411 4 prevádzka obchodu zameranie na: 01 vnútorný obchod 02 propagácia
6421 4 00 spoločné stravovanieOznam školy:

Výhody školy:

* On-line informačný systém klasifikácie
* On-line informačný systém dochádzky
* Školský bufet
* Učebnice zdarma
* Lyžiarske kurzy
* Výmenné pobyty študentov v zahraničí
* Voľne prístupné počítače pripojené na internet
* Záujmové krúžky/kluby
* Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
* Tuzemské výlety a exkurzie
* Zahraničné výlety a exkurzie

Vybavenie školy:

3 učebne výpočtovej techniky, 1 multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa vybavená 12 počítačmi, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou, gastronomické stredisko, jazyková učebňa, učebňa Administratívy a korešpondencie vybavená písacími strojmi a počítačmi, telocvičňa, klubovňa, odborná učebňa pre aranžérov, odborné výcvikové stredisko pre kuchárov.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí