Stredná odborná škola v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Cintorínska 4, Nitra
Vedenie školy: PaedDr. Ján Košovan
Zastúpenie školy: Mgr. Oľga Pechová, Ing. Jana Kmeťová, Ing. Dana Kročková
Tel.: 037/65 28 379
Mobil: -
Fax: -
E-mail: ekon.zssnr@mail.t-com.sk
Web: www.zssnr.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

História školy sa píše od roku 1883. Vtedy vznikla Učňovská kupecká škola, v ktorej sa vzdelávalo 230 učňov v rôznych odboroch. Počas svojej existencie SOU malo nemalú zásluhu na výchove mladej generácie pre podniky a závody nášho okresu. Za 117 rokov svojho jestvovania škola vychovávala tisíce absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v mnohých odvetviach hospodárstva. SOU na Cintorínskej ulici 4 patrilo čo sa týka počtu žiakov a množstva odborov medzi najväčšie SOU v Západoslovenskom regióne. DOŠ vznikla v r. 1991 pri SOU Nitra Cintorínska 4. Od vzniku DOŠ sa v každom školskom roku otvárali 2 triedy prvých ročníkov študijného odboru - obchod a podnikanie. Napriek tomu, že škola s týmto študijným odborom nemala dlhú tradíciu, počas doby svojej existencie si v Nitre vybudovala dobré meno, o čom svedčia naše poznatky zo strany zamestnávateľov našich absolventiek, ako aj každoročný záujem žiačok uchádzajúcich sa o štúdium v študijnom odbore 63526 00 obchod a podnikanie. V školskom roku 2000 vedenie SOU a DOŠ požiadalo o združenie týchto dvoch právnych subjektov do jedného právneho subjektu a tak od 1. 10. 2001 vznikla Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb.
Od 1. septembra 2008 sa názov školy zmenil na: Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra.


Odbory školy:

* 6352 6 00 obchod a podnikanie
* 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy
* 6362 6 00 kozmetička a vizážistkaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí