Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Lomonosovova ul. č. 2797/6, 918 54 Trnava
Vedenie školy: Ing. Miroslav Ryška - riaditeľ
Zastúpenie školy: Ing. Ervín Kovalčík, PaedDr. Milena Dobrovodská, PaedDr. Darina Šulková
Tel.: 421/335 52 11 08
Mobil: 0918 827 470, 0918 827 470
Fax: -
E-mail: milenadobrovodska@centrum.sk
Web: www.sosostrnava.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V roku 1966 podnik Pozemné stavby Trnava dal do užívania nový areál výchovno-vzdelávacieho zariadenia spolu so zariadením Odborného učilišťa za účelom pripravovať mládež pre robotnícke povolania v stavebných profesiách.
Zriadením Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976 uskutočnila sa k 1.9.1978 zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave ako organizačná zložka materského podniku Pozemné stavby Trnava. V zmysle zákona o štátnom podniku bolo 1. januára 1991 rozhodnutie Ministerstva výstavby a stavebníctva o vyčlenení SOU zo štátneho podniku Pozemné stavby a náväzne novozriadenie príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom jednotlivých ministerstiev cez krajské úrady až po súčasného zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj.

Charakteristika školy:

Legislatívne zmeny ako i záujem žiakov výrazne pozmenili štruktúru učebných a študijných odborov, čo sa odzrkadlilo aj v zmene názvu SOU od 1.9.2005 na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava.

Žiakom ponúkame možnosť:

Od vzniku SOU pre potreby zakladajúcej organizácie š.p. Pozemné stavby Trnava boli pripravovaní žiaci v nasledovných profesiách: murár, tesár, maliar, stolár, podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik.


Odbory školy:

4 – ročné študijné odbory:

6446 4 00 kozmetik
6445 4 00 kuchár
6444 4 00 čašník, servírka
6405 4 pracovník marketingu - cestovný ruch
6405 4 pracovník marketingu - potravinárstvo

3 – ročné učebné odbory:

6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka
2964 2 cukrár
6456 2 kaderník
3355 2 stolár
3680 2 podlahár
3662 2 tesár
3678 2 inštalatér
3661 2 murár

Nadstavbové štúdium:

3659 4 stavebníctvo
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba
6426 4 vlasová kozmetika
6421 4 spoločné stravovanieOznam školy:

18.03.2010
Školské kolo SOČ, SOŠ OaS Trnava

24.03.2010
Exkurzia, stavebný veľtrh „CONECO“ Bratislava, stavebné odbory

07. – 11.04.2010
Barmanský kurz, SOŠ OaS, prihlásení účastníci

15.– 16.04.2010
Carwing kurz ( vyrezávanie ovocia) SOŠ OaS, prihl. účastníci

21.-23.04.2010
Súťaž zručnosti „Murár“, Nitra odbor murár

13.05.2010
Súťaž znalostí predpisov BOZ v stavebníctve, SOŠ OaS Trnava

18.05.2010
Divadelné predstavenie v angličtine, Trnava, vybraní žiaci


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_1 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_2 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_3 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_4 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_5 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave_6

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí