Obchodná akadémia, F. Madvu 2, PrievidzaPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
Vedenie školy: Mgr. Ľubomír Vida
Zastúpenie školy: Mgr. Ivan Kadlečík, Ing. Stanislav Baran
Tel.: 046/5438118
Mobil: -
Fax: 046/5430691
E-mail: -
Web: www.oaprievidza.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Obchodná akadémia v Prievidzi je stredná odborná škola s vyše šesťdesiatročnou tradíciou - organizáciou kde sa vzdelávajú absolventi základných škôl v odbore 6317 6 obchodná akadémia a absolventi stredných škôl v odbore 6292 6 hospodárska informatika. Vyhľadávame príležitosti ponúknuť v rámci celoživotného vzdelávania školenia aj pre iných občanov regiónu. Sme rozpočtovou organizáciou, zriadenou vyšším územným celkom - Trenčianskym samosprávnym krajom. Škola spolupracuje so združením Klub vzdelávania Ekonóm, je vybranou školou v projekte , aktívnou Microsoft IT akadémiou. Vo vzdelávaní učiteľov spolupracujeme aj s Metodicko-pedagogickým centrom v Trenčíne. V roku 2006 a 2007 s podporou štrukturálnych fondov sú na škole realizované dva projekty: projekt SOP ĽZ 3.1 a projekt SOP ĽZ 3.2 , zamerané na reformu regionálneho školstva, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov školy.

Pozývame Vás na návštevu našej školy! Nájdete nás v Prievidzi na tzv. starom sídlisku, oproti Domu kultúry.

Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí