Športové gymnázium v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Jaroslav Maček
Zastúpenie školy: Mgr. Zlata Maniačková, Mgr. Miriam Nemčoková
Tel.: 037/6531641, 037/6531642
Mobil: -
Fax: 037/7336224
E-mail: sog@spsnr.edu.sk
Web: www.sportgymnr.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V priebehu štvrtého roka existencie predložilo vedenie školy na základe záujmu rodičovskej a športovej verejnosti návrh na rozšírenie štúdia na tunajšej škole o štvorročnú formu štúdia. Jeho následnou realizáciou sme umožnili najtalentovanejším športovcom zo športových tried 9-tych ročníkov kontinuálne pokračovať v športovej príprave i počas stredoškolského štúdia. Následne po vzniku Nitrianskeho samosprávneho kraja - nového zriaďovateľa bola škola premenovaná na Športové gymnázium Nitra. Okrem už spomenutých individuálnych druhov športu sme sa vo vyšších ročníkoch začali orientovať aj na volejbal (dievčatá) a hokej (chlapci). S narastajúcim počtom žiakov sa zvyšovali nároky na priestory pre športovú prípravu. Preto sa realizoval plán výstavby ďalších športovísk v areáli školy - zriadili sme ďalšie pohybové štúdio, rekonštruovali sme palubovky v oboch telocvičniach, dokončili sme prestavbu pekárenskej haly na rekondičnú telocvičňu, čím sme získali nové priestory pre športovú prípravu atlétov. V súčasnosti dobudovávame dve antukové volejbalové ihriská, stolnotenisovú herňu a trávnaté zavlažované futbalové ihrisko.
Súčasnú kvalitu, ktorú oceňuje aj rodičovská a športová verejnosť, dosiahla škola osobnou zaangažovanosťou všetkých zamestnancov, kvalitným personálnym obsadením a zodpovedným výberom žiakov.

Absolvent školy získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu a mimovyučovacích športových a kultúrnych činností, čím podporujeme talenty a záujmy žiaka.

Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderných učebniach a v najlepšie vybavených športoviskách na Slovensku.

Číslo školy na prihlášky: 641022


Odbory školy:

A) študijný odbor: gymnázium 7902 5 zameranie 77 šport

1.informácie o štúdiu 2.kritériá pre prijímanie

B) študijný odbor: 7902 5 73 gymnázium s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka

1.informácie o štúdiu 2.kritériá pre prijímanieOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí