Stredná odborná škola v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nábrežie mládeže č.1, 950 28 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Jozef Blaško
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037/7721112
Mobil: -
Fax: -
E-mail: ousnr@mail.viapvt.sk
Web: www.soustavnr.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry v meste pod Zoborom. Jej história je spätá s národným podnikom Pozemné stavby Nitra. Rýchly rozvoj stavebníctva vyžadoval kvalifikovaných pracovníkov a už v roku 1949 začali Pozemné stavby Nitra so skupinovou výučbou učňov v profesiách murár a tesár. Praktickú činnosť vykonávali na pracoviskách podniku a teoretické vyučovanie riadili orgány školstva. Učebná doba bola dvojročná v profesii murár a jednoročná v profesii tesár. 1. 9. 1952 bolo zriadené Odborné učilište Štátnych pracovných záloh v Nitre, v roku 1953 boli prijaté aj dievčatá a od roku 1957 bolo vytvorené podnikové odborné učilište. Od školského roku 1965/66 sa začalo vyučovať v novom areáli na Nábreží mládeže, neskôr pribudla večerná forma a od roku 1978 zriaďovacou listinou bolo Ministerstvom školstva zriadené Stredné odborné učilište stavebné a tak sa zaradilo do siete stredných škôl. Od roku 1991 je SOU stavebné štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.

"Naši absolventi nie sú nezamestnaní, remeslo má zlaté dno" - rodičia a žiaci, je to na Vás....


Odbory školy:

Študijné odbory - Táto forma vzdelávania je určená pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem študovať štyri roky a štúdium ukončiť maturitou. Zároveň počas štúdia žiaci chodia praxovať na pracoviská a majú možnosť získania výučného listu príslušnej profesie. V našej škole vyučujeme tieto študijné odbory:

* mechanik stavebnoinštalačných zariadení
* operátor stavebnej výroby
* operátor drevárskej výroby

Učebné odbory - V týchto odboroch študujú žiaci, ktorí riadne ukončili základnú školu a majú záujem o výučný list v profesiách:

* murár
* tesár
* inštalatér
* maliar
* podlahár
* strechár
* klampiar
* strojný mechanik
* stolár, stolárka
* čalúnnik, čalúnnička
* montér suchých stavieb

Nadstavbové odbory - Pokiaľ naši študenti našli v príslušnom učebnom odbore svoju budúcnosť, môžu si vzdelanie doplniť o maturitu v nadstavbovej forme štúdia so zameraním:

* stavebníctvo
* drevárska a nábytkárska výroba
* podnikanie v remeslách a službách

Stavebná výroba - Niektorým z Vás sa na základnej škole nedarilo tak, ako sa očakáva a preto základnú školu ste ukončili iným ako deviatym ročníkom. Potom pre Vás tu máme tento odbor, ktorý je dvojročný, nemá bližšie zameranie ale uplatnenie nájdete ako pomocný stavebný personál v ktoromkoľvek odvetví stavebníctva.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí