Okres Dunajská Streda

Okres Dunajská Streda
Nadpis Web Primátor / Starosta
Rohovce
Rohovce www.rohovce.sk Zoltán László
Šamorín
Šamorín www.samorin.sk Csaba Orosz
Sap
Sap www.obecsap.eu Ing. František Miklós
Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove www.stvrtoknaostrove.sk Mgr. Péter Őry
Topoľníky
Topoľníky www.topolniky.sk Bc. László Bacsó
Trhová Hradská
Trhová Hradská www.trhovahradska.sk Ing. Gergely Török
Trnávka
Trnávka www.obectrnavka.sk Attila Horváth
Trstená na Ostrove
Trstená na Ostrove www.trstenanaostrove.ocu.sk Zuzana Bónová
Veľká Paka
Veľká Paka www.velkapaka.sk Ivan Seňan
Veľké Blahovo
Veľké Blahovo www.velkeblahovo.sk Júlia Gányovicsová
Veľké Dvorníky
Veľké Dvorníky www.velkedvorniky.sk Ján Ürögi
Veľký Meder
Veľký Meder www.velkymeder.sk PaedDr. Marian Soóky
Vieska
Vieska www.obecvieska.sk Robert Mocsonoky
Vojka nad Dunajom
Vojka nad Dunajom www.vojkanaddunajom.sk Ing. Donald Álló
Vrakúň
Vrakúň www.vrakun.sk Štefan Fazekas
Vydrany
Vydrany www.vydrany.sk Ladislav Balódi
Zlaté Klasy
Zlaté Klasy www.zlateklasy.sk Marek Rigó