Potônske Lúky

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Potônske Lúky


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Potônske Lúky 41, 930 52 Blahová
Primátor/Starosta: Leonard Flaška
Prednosta/Zástupca starostu: - / Leonard Flaška ml.
Tel.: 031/558 71 81
Mobil: 0908 781 631
Fax: 031/558 71 81
E-mail:
Web: www.potonske-luky.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 273

Rozloha obce/mesta v ha: 495

Prvá písomná zmienka: 1248

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

obedná prestávka: 12:00 - 13:00Prezentácia:

Predstaví sa Vám najmladšia obec v Dunajskostredskom okrese, ktorá vznikla po odčlenení od Hornej Potône a je funkčná od 01. januára 2003. Katastrálne územie novovzniknutého osídlenia sa rozprestiera na oboch brehoch Malého Dunaja v impozantnom prírodnom prostredí. Dedinu obývajú pracovití, snaživí, priateľskí a nápomocní ľudia. Bože chráň a pomáhaj občanov novovzniknutej obce.

Obec do 01.01.2003 bola súčasťou Hornej Potône pod názvom Horná Potôň – Lúky. Od 01.01.2003 existuje ako samostatné osídlenie podľa nariadenia vlády SR z 19. decembra 2002 č.529/2001 Z.z. Dejiny Potônskych Lúk sa splynú s dejinami Hornej Potône, nakoľko nehnuteľnosti darované kráľmi z rodu Árpádovcov sa rozprestierali po Malý Dunaj, dokonca aj na ľavom brehu rieky zhruba do 1 km –vej hĺbky. Za prvého starostu v decembri 2002 bol zvolený Mgr. Alajos Rostás, miestny učiteľ. Prvé písomné pamiatky o obci Horná Potôň pochádzajú z roku 1246 (Koncsol László: Patonyföld – Potônska zem). / Prvý Potônsky spis; Pani Mača, dcéra Potônskeho Vida ... / Koncsol László: Potônska zem – Vydavateľstvo Kaligram, Bratislava 1996 /.

Obec Potônske Lúky má fantastické prírodné danosti, očarujúce prírodné prostredie, ale okrem impozantného prírodného prostredia nedisponuje so žiadnymi pamätihodnosťami.

Obec Potônske Lúky sa nachádza na Podunajskej nížine v srdci Žitného Ostrova na oboch brehoch Malého Dunaja. Flóra a fauna dediny v súčasnosti je ešte pomerne bohatá a rôznorodá. V katastri osídlenia rastú okrem iných aj chránené rastliny (bobuľa biela, materina dúška, jesienka, pľúcnik lekársky, atď.) Rieka dáva dobré predpoklady populácii vodného vtáctva. Stav čistoty vody sa zlepšuje. Dôkazom toho je, že v Malom Dunaji sa objavili raky. V katastri obce hniezdil do nedávnej minulosti aj najväčší vták Strednej Európy drop. V poslednom čase sa potešujúco rozmnožuje v chotári obce orol lúčny. Hlavným zdrojom obyvateľstva v dávnej minulosti bol rybolov, výrub a spracovávanie dreva z lužných lesov, zhotovenie korýt a prevádzka veľkého množstva vodných mlynov na Malom Dunaji. Veľkým handicapom pre obec je vysoká miera nezamestnaných z práceschopného obyvateľstva – v súčasnosti 30 %. Na eliminovanie tejto nepriaznivej situácie obec má rozpracované idee vidieckeho turizmu a agroturizmu, na uskutočnenie čoho dáva vynikajúce predpoklady impozantné prírodné prostredie.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Potônske Lúky 1 Potônske Lúky 2 Potônske Lúky 3 Potônske Lúky 4 Potônske Lúky 5 Potônske Lúky 6 Potônske Lúky 7 Potônske Lúky 8 Potônske Lúky 9 Potônske Lúky 10

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí