Tajov

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tajov


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Tajov 79, 976 34 Tajov
Primátor/Starosta: Mgr. Janette Cimermanová
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 048/419 72 13
Mobil: 0918 822 676
Fax: 048/419 73 00
E-mail:
Web: www.tajov.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 496

Rozloha obce/mesta v ha: 928

Prvá písomná zmienka: 1544

Úradné hodiny:
Pondelok:     07:00 - 15:00 
Utorok:         07:00 - 15:00 
Streda:         07:00 - 15:00 
Štvrtok:        07:00 - 17:30 
Piatok:          07:00 - 12:30


Prezentácia:

Tajov pravdepodobne vznikol ešte pred 15. storočím ako majetok Radvanskovcov. Dôležitým medzníkom v dejinách obce je 16. marec 1495. Tento dátum je uvedený na obchodnej dohode Jána Turzu s augsburským obchodným kapitalistom Jakubom Fuggerom. Turzovsko - Fuggerovská spoločnosť získala od kráľovského dvora povolenie na stavbu viacerých hút. V rokoch 1496 - 1500 v Tajove postavili Turzovci dve huty: v jednej sa cedila a v druhej rafinovala meď. Obe huty prebrala banská komora a v prevádzke boli až do r. 1893. Vyčistená meď sa vozila cez Sliezko do Bratislavy alebo cez Krupinu do Viedne. V 18. storočí sa tu rafinovala meď z Banátu, v 19. storočí zo Španej Doliny a Smolníka. V 16. storočí zamestnávala huta 70 - 100 robotníkov. Personál huty bol podriadený banskej komore, ostatní do r. 1848 boli poddanými Radvanskovcov. V chotári obcí Tajov a Jabríková sa nachádzali náleziská vzácnych rúd. Smerom na Kordíky - Na baničke sa dolovala žltá arzénová ruda - auripigment a pod Králikmi realgár sfarbený dočervena, dobre viditeľný aj v potoku. Preto mu aj dali predkovia názov Farebný potok a okolie Farbenô. Arzénové rudy sa na mieste aj mleli a posielali na farmaceutické účely do Viedne. O existencii ďalších rúd hovoria zachované názvy častí chotára: Zlatý kopec, Strieborná, Ortútno, biela hlina... V dedine sa pálilo aj drevené uhlie v časti dodnes menovanej Uhliarska. V laboratóriu tajovských hút pracoval aj otec Tajovského - Alojz Gregor. Pomocou olova oddeľovali od medi striebro. Huty neživili iba robotníkov, ale aj výrobcov úžitkovej keramiky. Hrnčiari vyrábali predmety pre domácnosť a tiež tégliky a mištičky pre hutnícke laboratórium. Poslednými majstrami - hrnčiarmi boli Sedilekovci od Jergov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor pošta škola škôlka

Fotogaléria

Tajov 1 Tajov 2 Tajov 3 Tajov 4 Tajov 5 Tajov 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí