Andrej Palacko - Fotograf

Andrej Palacko - Fotograf

Svetoznámy fotograf Andrej Palacko je autorom myšlienky a názvu, ktorú planéta Zem nepočula, nevymyslela za posledných 6.tisíc rokov a je to nádherný názov pre občanov planéty - Občanológ.

Občanológ je človek zaoberajúci sa občanológiou. Občanológia je veda zaoberajúca sa životom v občianskej spoločnosti, právami občanov, etikou spoločnosti, a komunitným spôsobom života a celkovo občanov našej planéty. Občanológ rieši všetky problémy planéty. V angličtine je teda občanológ: citizentologist.

Meno: Andej Palacko
Dátum a miesto narodenia: 6. máj 1955, Bratislava, Slovensko
Štátna príslušnosť: Slovensko a Nemecko
Profesia: fotoreportér - nezávislý publicista

Profesionálny profil:

 • reprodukčný fotograf (Urbanistika a územné plánovanie)
 • fotoreportér magazínu Mladé rozlety, Auto-Moto-Revue, týždenník Rozhlas, časopis Hudobný život a iné médiá v Česko-Slovensku (spolupráca so Slovenskou televíziou, filmovými ateliérmi, Slovenským národným divadlom, Slovenským rozhlasom, ľudovou hudbou Lúčnica, Džezové dni, Bratislavské hudobné slávnosti - Slovenská filharmónia a iné)
 • fotoreportér Opern Glass, Hamburg, Baden-Wünterbegishe, denník a filharmónia (taktiež knižná publikácia pre  Baden-Wünterbegishe Philharmony), filmová akadémia Ludwigsburg
 • fotoreportér  - člen agentúry (operné podujatia v Hamburgu, Stuttgart najväčšia operná scéna sveta Aida - Carmen), a iné
 • člen Zväzu nemeckých novinárov

Súčasné aktivity:

 • fotoreportér v slobodnom povolaní, nezávislý fotograf
 • výstavy fotografií: Havana, Santiago de Cuba, Viedeň, Budapešť; mnohé
 • výstavy v Slovenskej republike: pripravuje veľkú výstavu svetových osobností umeleckého sveta v Shangai, v Pekingu, v Hong Kongu, Prahe, Viedni, Budapešti, Španielsku, Nemecku, Francúzsku a v Rusku
 • v Bratislave prevádzkuje umeleckú kaviareň La Fenice, ktorá je súčasne galériou jeho fotografického diela
 • humanitné aktivity
 • je nadšeným popularizátorom Kuby, svoju humanitárnu pomoc
 • realizuje prostredníctvom univerzálneho vyjadrenia obrazom - fotografiami a šírením ich posolstva v celom svete

Andrej Palacko svoje posolstvá realizuje aj prostredníctvom veľkoplošných bilboardov v Bratislave, mediálnych aktivít - poskytuje rozhovory slovenským a nemeckým médiám.

Fotograf Andrej Palacko sa venuje reportážnej a umelecko-reportážnej fotografii už 40 rokov. Na konte jeho profesionálnej fotografickej kariéry sú tisíce záberov z kultúrneho, umeleckého a politického života z viacerých krajín sveta. Profesionálne pôsobil nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, krajinou jeho mimoriadneho záujmu je v posledných rokoch predovšetkým Kuba.

Jeho reportážne a umelecké vnímanie sveta, zachytené na fotografických obrazoch, je založené najmä na vnútornej citlivosti, v zmysle pre detail a v rozpoznaní jedinečnosti chvíle. Andrej Palacko nie je človekom drilu, jeho tvorba je výrazom citu pre vizuálne vnímanie sveta a človeka v ňom. Má dar stvárniť ho a podať aj iným najmä vďaka génom, tej zvlášnej a tajomnej danosti, jedinečne komponovanej a darovanej rodičmi. Ak sa dar snúbi s pracovitosťou, chuťou i potrebou podeliť sa s ostatnými o výsledky svojej práce a umenia, môže ponúknuť svoje posolstvo aj ostatným ľuďom. Je otvorený novým výzvam, aj konkrétnym požiadavkám médií, agentúr či želaniam
vnímavých ľudí.

V svojom archíve má stovky publikovaných reportáží, fotografií, aj obrázky dosiaľ nepublikované. Na exkluzívnych záberoch zachytil osobnosti z kultúrneho, umeleckého, športového a politického života Fidel Castro, HugoChávez, Raúl Castro, Daniel Ortega, Ricardo Alarcón, Gerard Depardieu, Aleida Guevara, Alberto Juantorena, Javier Sotomayor, Abel Prieto, Ana Fidelia Quirot,Fernando Birri, FIDEL CASTRO DIAZ-BALART, Teófilo Stevenson, Omara Portuondo, Félix Savon Fabre, Gabriel García Márquez, Alfredo Guevara ,Zucchero, MATTEO MANNUGUERRA, PAUL Mc CARTNEY, Steve Wonder,Les Mc Cann,Katia Ricciarelli,  Roxette,Michael Brecker, Josep Maria Carreras,SINEAD O CONNOR, ELENA OBRAZTSOVA, JOE COCKER, Antonio Ordonez, Alan Yu, Ctibor Filčik,Eugen Suchon, PETER DVORSKY, GERARD DEPARDIEU,FRENKIE GOES TO HOLLYWOOD, GEDEON BURKHAND, Michael Petrucciani, GRACE BUMBRY, HARALD SCHMIDT, Matteo Manuguerra, Guns N' Roses  a ďalší.

Aktuálne sú jeho exkluzívne zábery z tribúny počas osláv 1. mája v roku 2006 na Kube, na ktorých zachytil posledný prejav Fidela Castra na verejnosti. Sú to výnimočné fotografie, lebo po tejto udalosti sa Fidel Castro stiahol z aktívneho politického života, v súčasnosti sa objavuje na verejnosti sporadicky a komunikuje zatiaľ v užších kruhoch. Preto jeho exkluzívne zábery môžu poslúžiť návratu do svetového spoločenského diania a možno aj politického života. Je to výzva reálnou nádejou - Andrej Palacko ponúka svoj fotografický materiál a verí, že jeho životná idea je realizovateľná.

Osobnosť Andrej Palacko je charakterizovaná humánnym prístupom k životu. Jeho životným krédom je realizovať pre Kubánsku republiku koncert storočia s dvoma osobnsoťami storočia,  ktorí pre planétu urobili nádherné veci: Fidel Castro ako pozývateľ a Mick Jagger ako posol univerza v podobe koncertu, na ktorý prídu ľudia celej planéty. Mediálne globálne posolstvá sú v súčasnosti skôr floskulami, skutočné hodnoty života sú umlčované imperialistickými mocnosťami - nevnímajú, že Kuba je ,,paradise" sveta. To cíti a vie Andrej Palacko. Preto koncert Roling Stones bude svedectvom ,paradise klubu"  - ľudí dobrej vôle, v ktorom človek ctí človeka, a všeobjímajúca láska je jediným zmyslom životov ľudí tohto sveta. Životnou v fotografa, autora myšlienky koncertu Micka Jaggera na Kube, je podať obraz poslania človeka - jeho účasti a zmyslu života na tomto svete. Bude to historický moment osobností storočia  a vnímania tohto fenoménu tisíckami ľudí jediného obývateľného sveta na našej planéte. Každý človek je jedinečný. Podstata života je jediná: prežiť život hodnotne nielen pre seba, ale pre ľudské univerzum, pre podstatu hodnotného života.

Andrej Palacko pracuje na svojej myšlienke  a bytostne verí, že svoju ideu zrealizuje k precitnutiu státisícov vnímavých ľudí.

Viac:

Andrej Palacko - Fotograf 1 Andrej Palacko - Fotograf 2 Andrej Palacko - Fotograf 3