BAJČ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajč

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Okrem toho budú nainštalované nové technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou obce. Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že prispieva k ochrane životného prostredia.

Použité budú najmodernejšie svetelné zdroje - vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia. 

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 12/2011

Info na: www.bajc.sk