Banky

OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.

Depozitné služby korunové i devízové, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, tre...
www.otpbanka.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

Poskytovanie kompletných finančných služieb občanom, podnikom, obciam a podnikateľským subjektom v oblasti bankovníctva. Financovanie rozvojových p...
www.primabanka.sk

Privatbanka, a.s.

Špecializovaná banková inštitúcia, ktorá sa zameriava na privátne bankovníctvo. Poskytovanie špecializovaných finančných a investičných služieb....
www.privatbanka.sk

ZUNO
ZUNO

Direct banka patriaca do skupiny Raiffeisen Bank International. Ponuka vkladových produktov.


www.zuno.sk
UniCredit Bank Slovakia a. s.
UniCredit Bank Slovakia a. s.

Univerzálny peňažný ústav, ktorý je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny UniCredito Italiano Group. Poskytovanie klasických bankových produktov...
www.unicreditbank.sk

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.


www.nbs.sk
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

Banka, poskytovanie úverov a pôžičiek, správa fondov, poskytovanie cestovného, úrazového, životného poistenia.


www.vub.sk
Poštová banka, a.s.

Vedenie účtov klientov, vkladové produkty, poskytovanie úverov a investičných produktov.


www.pabk.sk
ČSOB, a.s.

Platobný styk a zúčtovanie, poskytovanie investičných služieb, investičných činností.


www.csob.sk