Banky na Slovensku

Na Slovensku pôsobí niekoľko bánk, pre svojich klientov sú otvorené v pracovných dňoch. Vo veľkých nákupných strediskách môžete ich služby využiť aj počas víkendu. Banky ponúkajú zákazníkom bankové služby – peňažné i nepeňažné. Medzi peňažné služby patrí napríklad uskutočňovanie bankových prevodov, poskytovanie úverov, hypoték, sporiacich produktov alebo zmenárenských služieb, medzi nefinančné patrí vedenie účtov, poskytovanie platobných kariet, poistenie, finančné poradenstvo a iné. Jednotlivé bankové služby a balíky produktov sa líšia v závislosti od zákazníka, banky najčastejšie rozlišujú či ide o individuálneho klienta, podnikateľa alebo stredné a veľké firmy a svoje služby prispôsobujú potrebám zákazníkov.

Centrálna banka Slovenskej republiky:
- Národná banka Slovenska NBS (info 02/5787 1111), ktorej hlavným cieľom je udržovanie cenovej stability
Medzi najstaršie a najväčšie komerčné banky patria:
- Slovenská sporiteľňa SLSP (info 0850 111 888) a Všeobecná úverová banka VÚB (info 0850 123 000)
Medzi ďalšie banky na Slovensku patria:
- Tatra banka (info 0850 111 110), Poštová banka (info 0850 111 666), OTP Banka Slovensko (info 0850 111 222), Dexia banka Slovensko (info 02/6828 5777), Československá obchodná banka ČSOB (info 02/5966 8230), Volksbank Slovensko (info 0850 123 123), mBank (info 0850 606 050), Unicredit Bank (info 02/4950 1111)a iné

Internetbanking:

Rozšírenou službou elektronického bankovníctva je aj internetbanking. Pri internetbankingu je možné uskutočniť prevodné príkazy, zadať trvalé príkazy a sledovať stav a pohyb na bankovom účte prostredníctvom internetového prehliadača. O túto službu je potrebné požiadať vo svojej banke.

Platobné karty:

Rozšírené kreditné karty (American Express, Diners Club International, Visa and MasterCard/Eurocard) a debetné karty (Maestro a Visa Electron) - v závislosti od použitej technológie rozoznávame karty embosované alebo elektronické, je možné používať na výber hotovosti z bankomatov všetkých väčších bánk a na uskutočňovanie platieb vo väčšine slovenských hoteloch, reštauráciách, obchodoch a benzínových čerpadlách.

Cestovné šeky:

Výhodný platobný prostriedok pri cestovaní do zahraničia (služobné cesty, turistika, diéty, študijné pobyty a pod.). Plnia funkciu peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti, ale s vysokou istotou bezpečia a finančnej nezávislosti na cestách.
V prípade straty, alebo krádeže dostane majiteľ náhradné šeky.

Výhody používania cestovných šekov:
- možnosť platenia za tovar a služby
- výhodnejší kurz (devízový) ako valutový kurz
- cestovné šeky sú platné na celom svete

Cestovné šeky majú časovo neohraničenú platnosť. V prípade, že majiteľ nepoužije všetky šeky, môže si ich odložiť na budúcu cestu, alebo ich banka od neho odkúpi späť, prípadne ich môže vložiť na devízový účet alebo vkladnú knižku.

Napríklad VÚB banka ponúka produkty pre cestovné šeky:

Predaj cestovných šekov:
- American Express (skrátene Amex)- v USD, EUR (CHF, GBP len na základe objednávky klienta)

Nákup cestovných šekov:
- VÚB banka nakupuje všetky druhy cestovných šekov vydávaných hlavnými finančnými inštitúciami vystavené na rôzne cudzie meny.
- Podmienkou nákupu cestovného šeku je zhodnosť prvého a kontrasignačného podpisu, prípadne predloženie predajného listu.

Iné typy šekov sú napr. Thomas Cook, Citybank a Visa. Praktickým platidlom na cestách po Európe sú Eurošeky. Cestovné šeky sú akceptovateľné vo všetkých väčších bankách a zmenárňach. Zmenárenský kurz sa pohybuje v hodnote najmenej 1% nominálnej hodnoty šeku. Najvýhodnejšie bez vyšších poplatkov sú cestovné šeky v dolároch alebo v librách.

Ochranným prvkom šekov je podpis a často krát vyžadovaný pas ako doklad totožnosti. Ak sa prvý podpis nezhoduje s podpisom pri preberaní hotovosti za šek, pracovník obchodného miesta môže na identifikáciu žiadať aj potvrdenie o kúpe.