Banská Štiavnica/zámok

Banská Štiavnica/zámok

Dominantou mesta je renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná z pôvodne románsko-gotického kostola., karnera a opevnenia. Starý zámok vznikol v 16. stor., Nový zámok tiež v rokoch 1564 - 1571 ako protiváha Starého zámku a súčasť protitureckého opevnenia mesta. Dnes je v oboch umiestnené Slovenské banské múzeum a expozícia dokumentujúca históriu bojov proti tureckej expanzii. Lokalita je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Starý zámok patrí medzi najstaršie historické pamiatky na území Banskej Štiavnice, ktorá patrí do zoznamu UNESCO. Cesta k zámku vedie po schodoch z Radničného námestia. V 13.storočí bol vystavaný pôvodný farský kostol, ktorý bol mohutnou trojloďovou bazilikou, a kaplnka sv.Michala, pôvodné románske časti zámku. V 16.storočí, v období tureckých vpádov na území Slovenska, bola na hrade vystavaná pevnosť. Posilnili sa obvodové múry kostola, z hlavnej lode, vtedy trojloďovej románskej baziliky, sa vytvorilo nádvorie a pribudli štyri veže. Okrem románskych stavieb a renesančných úprav je časť zámku, ktorá tvorí vstupnú vežu, postavená v barokovom štýle z 18.storočia.

Starý zámok vás zaujme svojou architektúrou s drevenými vonkajšími schodišťami. Dominantou je hranolovitá bašta, ktorej podzemné časti slúžili ako mučiareň. Zámok má aj pútavý interiér. Vo vnútri zámku uvidíte napríklad Rytiersku sálu, expozície Slovenského banského múzea s archeologickou zbierkou, zbierku terčov a fajok. Zaujímavá je aj plastika s originálmi zo súsošia svätej Trojice, ranogotické maľby na stenách. Starý hrad v Banskej Štiavnici je v súčasnosti jedným z miest, ktoré poskytujú priestor pre expozície Banského múzea. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: www.mojeslovensko.sk

Banská Štiavnica/zámok Banská Štiavnica/zámok Banská Štiavnica/zámok