Bardejov a Bardejovské kúpele

Bardejov a Bardejovské kúpele

Bardejov je prirodzeným strediskom cestovného ruchu v Prešovskom kraji a významnou destináciou v rámci Slovenska, najmä vďaka Bardejovským Kúpeľom, tradícia a návštevnosť ktorých výrazne presahuje hranice štátu. Krásy mesta a jeho okolia sú dobre známe turistom a intenzívne ich vnímajú aj miestni obyvatelia. Mestská pamiatková rezervácia spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium, bola v roku 2000 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Bardejov je známy ako mesto s bohatým kultúrnym a spoločenským životom, ktorý býva často ozdobený zaujímavými podujatiami mestského i regionálneho charakteru, je tu veľa športovísk, čo je nepochybne dobrým predpokladom záujmu budúcich generácií žiť v tomto meste.

Bardejov je i významným centrom vzdelávania. Na území mesta je vzdelávanie zastúpené od základného školstva, cez stredné školstvo až po vysokoškolské štúdium.

Mesto Bardejov je dôležitým hospodársko ekonomickým centrom okresu a regiónu. Kedysi preslávené mesto výrobcov obuvi zmenilo po roku 1989 svoju ekonomickú základňu. Útlmové programy v týchto odvetviach znamenali síce veľkú stratu pracovných príležitostí, dnes majú v meste významné postavenie podniky ľahkého priemyslu, posilnil sa sektor služieb, pretrváva tradične silný potravinársky priemysel, strojárenstvo, drevospracujúci priemysel, obchodné organizácie, malé a stredné súkromné firmy či obchodné zoskupenia. V súčasnosti vzniká na okraji mesta priemyselná zóna Bardejov - sever.

Neodmysliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie kúpeľné strediská Slovenska. Od Bardejova sú vzdialené 6 km a ležia v nadmorskej výške 325 m n.m. v krásnom, tichom a pokojnom prostredí ihličnatých a listnatých lesov. Skutočným a najvzácnejším bohatstvom Bardejovských Kúpeľov sú vzácne zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd, ktoré sú základom komplexnej kúpeľnej liečby. Prírodné liečivé minerálne vody Bardejovských Kúpeľov svojím zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Sú slabo až stredne mineralizované kvalifikované ako hydrouhličitanové, chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Tieto sa používajú hlavne na pitné kúry, inhalácie, minerálne kúpele a irigácie dutiny ústnej.

V Bardejovských Kúpeľoch sa liečia dospelí a detskí pacienti. Ako hlavné indikácie sa tu liečia choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby obličiek, ženské choroby, choroby obehového ústrojenstva a choroby po ukončení onkologickej liečby. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri rekondično - rehabilitačných pobytoch. Kultúrny a spoločenský život v kúpeľoch je mnohotvárny. Každoročne sa tu koná Medzinárodné hudobné leto. K pohode prispieva i návšteva kina, rôznych výstav plastík, obrazov, kvetov i Múzea ľudovej architektúry - skanzemu, kde je možné zhliadnuť klenoty ľudového umenia východného Slovenska, najmä horného Šariša. K oddychu a relaxácii prispeje svieža zeleň parkov so zaujímavou parkovou a záhradnou kompozíciou, upravené turistické chodníky a letné kúpalisko. Pre rekreačný šport sú k dispozícii tenisové dvorce, volejbalové a minigolfové ihriská, squash, petang, bowling a požičovňa bicyklov. V zimnom období sú tu vytvorené dobré podmienky pre zjazdové a bežecké lyžovanie i zimnú turistiku. Celoročne je možné využívať relaxačno-rehabilitačné centrum Ozón.

Už spomínaná listina Belu IV. z roku 1247 obsahuje zároveň prvú písomnú zmienku o Bardejovských Kúpeľoch. Prvé záznamy o využívaní minerálnych prameňov pochádzajú z účtovných kníh z roku 1505. O kúpele nastal väčší záujem až za vlády Márie Terézie.

Prispelo k tomu uzdravenie poľského šľachtica Tomáša Lisického z Lisiec, ktorého do kúpeľov priniesli a o dva týždne už mohol sám chodiť. Prvú odbornú analýzu liečebných prameňov urobil v roku 1795 profesor Pavol Kitaibel. Najlepšou reklamou pre kúpele bol pobyt dcéry rakúskeho cisára Františka I. a druhej manželky Napoleona I. Márie Lujzy. Rozvoj kúpeľov pokračoval až do revolučných rokov 1848 a 1849. Vtedy ich najviac navštevovala maďarská šľachta. Medzi návštevníkmi nechýbal ani básnik Sándor Petöfi. V roku 1858 novú analýzu vykonal profesor Carl Rittervon Hauera, ktorý spresnil indikácie kúpeľov. Koncom 19.storočia sa začalo s výstavbou hotelov. Prvým hotelom bol Hotel Deák ďalším Hotel Széchenyi a Hotel Alžbeta, ktorý pod názvom Astória patrí dodnes k najkrajším objektom Bardejovských Kúpeľov, postavených v secesnom slohu. V roku 1895 sa tu liečila manželka cisára Františka Jozefa I., cisárovna Alžbeta. Na jej počesť bol Hotel Deák, v ktorom bývala, premenovaný na Hotel Alžbeta. V kúpeľnom parku sa nachádza jej socha, ktorú v roku 1903 vytvoril maďarský sochár Donáth.

Aj keď cisárovna bola pri pobyte v kúpeľoch už dáma v rokoch, pri odchode prehlásila, že jej liečivé pramene pomohli tak, že sa cíti ako osemnásťročná. Preto ju autor spodobnil ako 18-ročnú mladú dámu. Cisárovna Alžbeta navštívila aj mesto Bardejov a pri odchode z vďaky za sprevádzanie v chráme sv. Egídia darovala prepoštovi Korányimu prsteň, ktorý je dnes vystavený v historickej radnici, v expozícii Slobodné kráľovské mesto. Kúpele neobišiel ani ruský cár Alexander I.. V Šarišskom múzeu je dodnes uchovaný pohár, z ktorého pil minerálnu vodu. Niektoré staré stavby, sa nezachovali. Zato dnes neodmysliteľne dotvára Bardejovské Kúpele kolonáda, nový kúpeľný dom, zreštaurované i novopostavené liečebné domy. Celé kúpele majú nádhernú parkovú úpravu doplnenú o viaceré súčasné umelecké diela.

zdroj: www.bardejov.sk

Bardejov 1 Bardejov 2 Bardejovské kúpele 1 Bardejovské kúpele 2