Bc. László Gabriel - starosta obce MAD

Bc. O: starosta; B: Dunajská Streda, 02.05.1970; P: Vincent László; Eva Lászlóová; MS: Silvia (rod. Szabóová); Ch: Gábor 1996, Kristóf Donát 2001, Levente Máté 2009; E: 1984 - 1987 Stredné odborné učilište v Dunajskej Strede, odbor mechanik - opravár cestných motorových vozidiel; 1987 - 1989 Stredná odborná škola v Dunajskej Strede, odbor strojníctvo, ukončená maturitou;1990 - 1991 Základná policajná škola v Pezinku; 1995 Stredná odborná policajná škola dôstojnícka v Devínskej Novej Vsi; štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy a politológia, ukončené Bc.; Ca: 1991 Okresné veliteľstvo policajného zboru v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát; 1996 zaradený na Okresný dopravný inšpektorát ako starší referent oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, správny orgán a skúšobný komisár; 2006 zvolený do funkcie starostu obce, túto činnosť vykonáva dodnes; 2007 výsluhový dôchodok; CaSA: podpredseda Okresného výboru dobrovoľného hasičského zboru; veliteľ Obecného hasičského zboru; Me: predseda OZ ProMad - Új Nagymadért; člen Poľovníckeho zväzu "Priateľstvo Dolný Bar - Mad"; Ach: V rámci činnosti starostu považuje za úspech dosiahnuté výsledky v práci, napr. projekt Rekultivácia skládky TKO v obci Mad, výstavbu chodníkov, rekonštrukciu a prestavbu budov ihriska ŠK Mad, modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu pohrebného ústavu obce, výstavbu 5 nájomných bytov, rekonštrukciu budovy MŠ, projekt Dobudovanie autobusovej zastávky a hojdačiek pre deti v obci, projekt Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v obci - vybudovanie kanalizácie, kamerový systém, pridelenie nového hasičského vozidla pre obec, vybudovanie nového multifunkčného ihriska a množstvo ďalších projektov; LS: maďarsky, rusky, nemecky; H: gastronómia - účasť na gastrofestivaloch a súťažiach s vlastným gastrotímom; PMM: "Narodenie detí, rodina je to najdôležitejšie v jeho živote."; OA: práca v autoškole ako inštruktor; RoS: "Netreba sa báť, ale treba ísť smelo dopredu a nezastaviť sa pred prekážkami"