Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa, ktorá bola známa zlatokopom už v prvej polovici 18. storočia, sa nachádza v atraktívnom prostredí Tatranského národného parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Na prehliadkovej trase dominujú pagodovité stalagmity a sintrové vodopády s dĺžkou presahujúcou 50 m.

Poloha jaskyne
Nachádza sa na severnom svahu Kobylieho vrchu vo východnej časti Belianskych Tatier. Leží v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku.

Prístup k jaskyni
Lesná cesta k Belianskej jaskyni vedie z obce Tatranská Kotlina, niekoľko kilometrov severovýchodne od Tatranskej Lomnice. K vchodu v nadmorskej výške 890 m vedie náučný chodník s dĺžkou asi 1000 m, ktorý prekonáva výškový rozdiel 122 m. Výstup trvá asi 25 min.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy:
Tatranská Kotlina (bus)
Prístup autom do osady Tatranská kotlina:
Z Popradu smer Smokovce, Tatranská Lomnica, Tatranská kotlina – 30 km
Zo Starej Ľubovne cez Spišskú Belú smer Tatranská javorina – 40 km

Prírodné pomery
Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu. Vznik jaskynných priestorov podmienili medzivrstevné plochy, menej tektonické poruchy, pozdĺž ktorých vody prenikali a prúdili do hlbších častí podzemia. Prvotné dutiny boli úplne vyplnené vodou, ktorá okrem korózie pôsobila i pomalým tlakovým prúdením. Na stropoch sa vymodelovali mohutné kupoly i menšie kotlovité vyhĺbeniny.

Prvotné dutiny jaskyne pravdepodobne vznikali v súvislosti s rozčleňovaním pôvodne rozsiahlejšej plošiny Kobylieho vrchu nad jaskyňou, ako aj s následným zahlbovaním doliny Belej. Najväčšie podzemné priestory boli vytvorené už pred hlavným štvrtohorným zaľadnením Tatier. Vody prenikajúce do jaskyne v čase ústupu ľadových dôb už iba čiastočne remodelovali skôr vytvorené podzemné priestory. V súčasnosti sa priesakové vody zo zrážok sústreďujú v najnižších častiach jaskyne, kde vytvárajú občasné potôčiky.

Dĺžka jaskyne je 3640 m s výškovým rozdielom 160 m. Do vstupných častí, prístupných prerazeným tunelom, ústia komínové priestory vedúce od horného, pôvodného vchodu, situovaného 82 m nad terajším vchodom. Výstupné a zostupné časti prehliadkovej trasy, podmienené medzivrstevnými plochami vápencov, stúpajú od Rázcestia a miestami sú rozšírené rútením do dómovitých a sieňovitých priestorov (Zrútený dóm, Dóm trosiek). Na viacerých úsekoch sa zachovali oválne tvary vodnej modelácie (Rúrovitý dóm, Dlhá chodba, Priepasťová chodba). Značnú vertikálnu členitosť jaskyne dotvárajú priepasti (Hladová priepasť, Peklo) a komíny.

Upútajú sintrové vodopády (Vysoký dóm, Dóm SNP, Vodopádový dóm, Hudobná sieň) a pagodovité stalagmity (Palmová sieň). Bohato sú zastúpené aj iné formy sintrovej výplne (Galéria, Klenotnica, Biela sieň). Teplota vzduchu je 5,0 až 6,3 °C, relatívna vlhkosť 90 až 97 %.

V jaskyni sa zistilo 7 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis). Zriedkavejšie sa vyskytujú netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier Brandtov (Myotis brandtii) a netopier brvitý (Myotis emarginatus). Z drobných bezstavovcov v jazierkach žije hlbinovka Bathynella natans.

Náučný chodník
otvorený dňa 17. 4. 1997, dĺžka 890 m, prevýšenie 122 m. Obsahuje 6 panelov: 1. základné informácie, ochrana tatranskej prírody, 2. geologické a geomorfologické pomery Belianskych Tatier, 3. lesné spoločenstvá, 4. rastlinstvo, 5. živočíšstvo, 6. Belianska jaskyňa.

Prehliadková trasa:

Dĺžka: 1370 m
Doba trvania: 70 min
Priemerná teplota: 5 – 6,3°C

Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 m s prevýšením 125 m, na trase je 860 schodov. Pobyt v jaskyni trvá asi 70 min. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 5 do 6,3°C.

Počas prehliadky jaskyne môže návštevník obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby.

Cenník vstupného
Cenník platný od 1.1.2007 do 31.12.2007 (zmena vyhradená)

dospelí: 180,- Sk
študenti: 160,- Sk /s platným preukazom + dôchodcovia/
deti:90,- Sk /od 6 do 15 rokov/
fotoaparát, video: 300,- Sk
mimoriadny vstup: 1500.- Sk

Otváracia doba a čas vstupu do jaskyne :
Jaskyňa je otvorená od 2. januára do 31. decembra s mimosezónnou technickou prestávkou, ktorá trvá najviac 1 mesiac.

Vstupy a prehliadku jaskyne na kultúrno-výchovné využívanie možno vykonávať od 9.00 do 18.30 hod. Čas jednotlivých vstupov do jaskyne ako aj mimosezónna technická prestávka sú uvedené vo Vstupnom poriadku, ktorý vydáva prevádzkovateľ jaskyne.

zdroj: www.slovensko-privat.sk

Belianska jaskyňa 1 Belianska jaskyňa 2 Belianska jaskyňa 3