Botanická zahrada - Banská Štiavnica

Botanická záhrada - Banská Štiavnica

Záhradu o rozlohe 3,5 ha vysadili v rokoch 1838 – 1861. Záhrada pozostáva z dvoch častí hornej a dolnej záhrady, ktoré sú od seba oddelené cestnou komunikáciou. V oboch častiach záhrady je vysadených okolo 250 rôznych domácich a cudzokrajných drevín. Ojedinelými druhmi v našom klimatickom pásme sú sekvoja mamutia, céder libanonský, céder atlantický, kôrovník amurský, kryptoméria japonská a ďaľšie. V súčasnosti je verejnosti prístupná len horná časť.

www.turistik.sk

Botanická záhrada - Banská Štiavnica 1 Botanická záhrada - Banská Štiavnica 2 Botanická záhrada - Banská Štiavnica 3