BRATISLAVA - časť NOVÉ MESTO rieši hluk aj parkovanie pre projekt TEN-T

Bratislava rieši hluk aj parkovanie pre projekt TEN-T

V časti Nové Mesto budú potrebné protihlukové steny pri Základnej škole Odborárska, obáva sa starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Plánované prepojenie železničných staníc Bratislava-predmestie a Bratislava-filiálka v hlavnom meste sa výrazne dotkne mestskej časti Nové Mesto.

Obyvatelia budú vystavení hluku, prachu, ulice v Novom Meste rozkopú. Ako agentúru SITA informoval starosta mestskej časti Rudolf Kusý, úlohou novomestského miestneho úradu je, aby projekt obyvateľov negatívne ovplyvnil čo najmenej.

Investorom projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave sú Železnice SR. Prvá etapa výstavby zahŕňa prepojenie na úseku Predmestie – Filiálka, rekonštrukciu mosta v úseku trate medzi stanicou Predmestie a Riazanskou ulicou ako aj rekonštrukciu inžinierskych sietí. Od Filiálky po začiatok lokality Zátišie v Novom Meste má viesť trať pod zemou.

Cieľ projektu TENT-T

Cieľom celého projektu TEN-T je integrovať Bratislavu do európskej siete vybudovaním železničnej osi Paríž - Štrasburg - Stuttgart – Viedeň - Bratislava - Budapešť. Trať na území hlavného mesta má plniť funkcie prímestskej a vnútromestskej dopravy. Ide o prepojenie železničnej stanice Bratislava Rača cez stanicu Bratislava-predmestie, Bratislava-filiálka až po železničnú stanicu Bratislava-Petržalka. Veľká časť trasy má viesť podzemím.

Protihlukové steny

Podľa starostu Kusého budú v Novom Meste potrebné protihlukové steny pri Základnej škole Odborárska, a to nielen po ukončení výstavby, ale aj počas nej. Mestská časť už o to požiadala Železnice SR. "Je ťažké fungovať v škole, keď máte vedľa ťažké mechanizmy," povedal starosta. Pri výstavbe má tiež bratislavské Nové Mesto prísť o viac ako sto garáží, ktoré sú pozdĺž Kukučínovej ulice.

Zeleň by mala zostať

Mestská časť chce tiež zachovať čo najviac zelene. "Niektoré pozemky sú už zazmluvnené, ale toto ovplyvníme tým, že pôjdeme do územného plánu zóny. Jasne povieme, že môžete stavať, ale bude to takto," dodal novomestský starosta s tým, že ide o príliš hodnotné územie na to, aby ho nechali úplne zastavať.

Vydanie stavebných povolení potrebných na začatie výstavby projektu železničného koridoru možno očakávať v máji tohto roka. Ako v januári informoval Ľudovít Horváth zo spoločnosti Dopravoprojekt, stavať by sa mohlo začať koncom prvého alebo začiatkom druhého polroku 2012.

Viac na: http://www.banm.sk/