Centrum PRIEVIDZE prejde obnovou

Centrum Prievidze prejde obnovou, vytnú desiatky stromov

Až dvadsaťjeden stromov má podľa mestského úradu len priemerné a podpriemerné sadovnícke hodnoty. Novú pešiu zónu by tak mali skrášľovať nové stromy.

Z centra Prievidze, ktoré má prejsť obnovou, zmizne 21 stromov a kroviny. Agentúru SITA o tom informovala zástupkyňa primátorky Helena Dadíková. Celkovo posudzovali 25 stromov, pričom 21 z nich dosiahlo len priemerné a podpriemerné sadovnícke hodnoty. Namiesto nich by mali na do konca apríla 2012 pribudnúť nové stromy. Zvyšným drevinám zabezpečí mesto odborné ošetrenie. "Schátralá zeleň bude revitalizovaná novou a mesto ako investor akcie, či dodávatelia, musia zásadne postupovať v súlade so zákonom aj v prípade obnovy zelene. Výrub musí byť regulovaný a náhradná výsadba zabezpečená podľa rozhodnutia príslušných orgánov z oblasti ochrany životného prostredia," tvrdí Dadíková.

U krovín bola zanedbaná pravidelná údržba, hlavne udržiavacie rezy. Kry nahradia pôdopokryvnými drevinami. Zostane len nízka zeleň popri schodisku pozostávajúca z tisov, borievky a skalníka a nízka zeleň v trojuholníkovej ploche na konci Ulice Andreja Hlinku.

Obyvateľom Prievidze pribudne pešia zóna

Na mieste, ktoré revitalizujú by mala vzniknúť nová pešia zóna. Nachádzať sa bude pred jednou z najkrajších a štýlovo najčistejších barokových stavieb v strednej Európe, kostolom Najsvätejšej Trojice Rehole piaristov. Na daný zámer bola v marci 2009 vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu – Regenerácia sídiel. Mesto reagovalo podaním žiadosti pripravenej stavby v septembri 2009, pričom schválená bola v máji 2010 v celkovej hodnote 1 050 368,49 eur.

Z Európskej únie pôjde 95 percent nákladov, čo je 997 850,06 eur a 5 %, 52 518,43 eur, tvorí príspevok z rozpočtu mesta, ktorý bude uhradený v dvoch splátkach. Hlavným dôvodom predloženia projektu je značne poškodený a nevyhovujúci povrch pešej zóny, nevyhovujúco osadené verejné osvetlenie, ktoré nezabezpečuje dostatočné svetlo.

Viac na: http://www.prievidza.sk/