Chemický priemysel

Duslo, a.s.

Chemická výroba zameraná na priemyselné hnojivá, gumárske chemikálie, špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie, disperzie a lepidlá, pros...
www.duslo.sk

Novácke chemické závody, a.s.

Výroba výrobkov anorganickej a organickej chémie, polymérov, produktov spracovania PVC.


www.nchz.sk
ChemEnviron, s.r.o.

Výroba základných anorganických chemikálií. Výroba filtračných systémov. Syntéza a analýza chemických látok, analýza vody.


MATADORFIX s.r.o.

Výroba a predaj náterových látok pre priemysel, lepidiel, tmelov a tesniaceho materiálu.


www.matadorfix.sk
LIPTAL, s.r.o.

Výroba chemických prípravkov. Poradenstvo v oblasti potravinárskej legislatívy.


www.liptal.sk
FLOW PUMPS, s.r.o.

Poskytovanie služieb v oblasti chemického a petrochemického priemyslu, jadrovej, klasickej energetiky, vodného hospodárstva.


www.flowpumps.sk
Chemical Plant Design, s.r.o.

Chemické a procesné inžinierstvo. Simulácia chemicko-technologických procesov. Návrh a dodávka technologického zariadenia. Výmenníky tepla, destila...
www.cpd.sk

IMPERGAM, s. r. o. - chemický priemysel
IMPERGAM, s. r. o. - chemický priemysel

Výroba a predaj vybraných komodít chemického priemyslu, obchodovanie s chemickými látkami, minerálnymi olejmi, výskum a vývoj v oblasti chémie, mat...
www.impergam.sk

ARMAT PLUS, s.r.o.
ARMAT PLUS, s.r.o.

Predaj materiálu pre vodárenský priemysel, energetický priemysel, chemický a plynárenský priemysel.


www.armatplus.sk
LAMAZ s.r.o.

Výroba zariadení pre energetický priemysel, chemický a papierenský priemysel. Projektovanie a projektová dokumentácia, montáž zariadení, zváranie....
www.lamaz.sk