CHTELNICA - Rekonštrukcia ZŠ Chtelnica

Chtelnica ZŠ

Dňa 6. augusta bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Chtelnica a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej premetom je realizácia projektu rekonštrukcie Základnej školy.

Stavebné práce začali 28. 8. 2009. Realizuje ich firma OHL Bratislava. Predpokladané ukončenie stavebných prác je 15 decembra 2009 v zmysle Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkové náklady projektu sú po verejnom obstarávaní vo výške 900 898,74 €.

Nenávratný finančný príspevok predstavuje 855 853,80 €

Spolufinancovanie obce Chtelnica je vo výške 5 %, t.j. 45 044,94 €

Realizáciou projektu sa zabezpečí úspora energetickej náročnosti, tým že budova bude kompletne

zateplená, vymenené okná a oprava strechy.

Viac na: www.chmelnica.sk