Daniel Gelien - starosta obce SLASKÁ

Daniel Gelien - starosta obce SLASKÁ

Životopis:

Dátum a miesto narodenia: 11.9.1975, Žiar nad Hronom
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Rodinný stav: ženatý
Trvalé bydlisko: Slaská č. 246, 966 22 Lutila
Mobil: 421 907 877 769
E-mail: daniel@danielgelien.sk

Vzdelanie:

1982 – 1990    I. Základná škola v Žiari nad Hronom
1990 – 1994    Gymnázium v Žiari nad Hronom

Prax:

1998 – 2000    zástupca starostky Obce Slaská
                        poslanec Obecného zastupiteľstva v Slaskej
2000 – súčasnosť    starosta Obce Slaská
2006 – 2010    asistent advokátskej kancelárie JUDr. Petra Geliena
2006 – 2007    asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej
2007 – 2008    externý poradca ministerky pôdohospodárstva SR
2008 – 2010    asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej
2012 - súčasnosť    poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
2012 – súčasnosť    predseda Dozornej rady pozemkového spoloč. v Slaskej

Znalosti a zručnosti:

Jazykové znalosti:
nemecký jazyk – aktívne
PC znalosti:  
Windows – užívateľská znalosť
MS Office – užívateľská znalosť
Internet – užívateľská znalosť
Vodičský preukaz skupiny – AM, B, B1

Osobnosť:

Samostatný, aktívny, kreatívny, zodpovedný s organizačnými a komunikačnými schopnosťami 
a s flexibilitou rýchlo sa učiť a používať nové veci

Záujmy:

Politika, turizmus, bicyklovanie, plávanie, psy.
Člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska
Člen Predsedníctva ZMOS
Podpredseda Klubu starostov a primátorov okresu Skalica
Predseda Obecného futbalového klubu  Mokrý Háj

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad Slaská č. 17, 966 22 Lutila
Tel.: 045/672 61 30 
Mobil: 907 877 769
Fax: 045 / 672 61 30 
E-mail: daniel@danielgelien.sk
Web: www.slaska.sk