DIAKOVCE - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Diakovce

Realizácia projektu má za dôsledok :

  •  Zníženie spotreby elektrickej energie,
  •  Pozitívny dopad na životné prostredie,
  •  Zníženie nákladov na údržbu
  •  Zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy
  •  V dôsledku účinného osvetlenia verejných priestranstiev a ulíc obce dosahujeme lepšie výsledky v oblasti prevencie kriminality

Info na: www.diakovce.sk