Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale ...

Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale ...

Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale turisti, a je to...

...skvelá atrakcia.Pltníctvo v minulosti slúžilo ako preprava tovaru a bolo späté najmä s lesným hospodárstvom. Mohlo sa rozvinúť vďaka dobrej splavnosti niektorých slovenských riek. Na plťoviskách sa zhotovovali poloplte a zariadením na zachytávanie dreva boli takzvané hrable. Pltníctvo patrilo medzi sezónne zamestnania. Na konci sezóny (koniec júna) sa všetci pltníci aj so ženami stretli u tzv. faktora a pripravili vyúčtovanie a pohostenie. Pltníctvo pretrvávalo ešte v dvadsiatych rokoch minulého storočia a bolo dôležitým druhom zamestnania značnej časti obyvateľstva. Do súčasnosti zanechalo pltníctvo svoj odkaz vo folklóre a v tradíciách.

Dnes sa tradícia pltníctva obnovuje ako turistická atrakcia v podobe prepravy osôb. Ako atrakcia v cestovnom ruchu sa na Slovensku momentálne prevádzkuje v troch lokalitách: Dunajec, Váh pri Strečne a Orava medzi Nižnou a Podbielom. Na Slovensku má dlhoročnú tradíciu splavovanie rieky Dunajec a od roku 2000 sa splavuje aj úsek rieky Váh pri Strečne.

Z dôvodu, že tento článok není nijak, finančne podporovaný zo strany majiteľov agentúr, ktoré prevackujú plavby na pltiach, tak Vám prinášame , len strohé informácie, kde sa môžete dozvediet viac, o tejto adrenalínovej atrakcii.Veríme , že sa to v dohľadnej dobe napraví , a poskytneme Vám všetky potrebné informácie, AKO? a KDE? je to najlepšie si vyskúšať túto skvelú plavbu plťou!

Z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku plavba trvá 1 hodinu.
Prevádzka: júl, august denne od 9:00 do 17:00 hod., máj až október - formou objednávok.
Na požiadanie zabezpečujeme termínové vstupenky na prehliadku Oravského hradu naväzujúce časovo na splav plťou. Odborný výklad histórie pltníctva na Orave je súčasťou plavby.
Objednávky ucelených skupín deň dopredu možnosť zľavy.
Doprava na štart
1. Turistov parkujúcich v Oravskom Podzámku vyvezieme našim autom na štart do Hornej Lehoty.
2. Turisti parkujúci v Hornej Lehote : po splave dovezieme šoféra naspäť k autu.
Technické parametre plte
Dĺžka 7m, šírka 2,3 m ponor 0,2 m
Počet prepravovaných turistov : 12

Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale ... 1 Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale ... 2 Dnes sa už plťami neprepravuje drevo, ale ... 3