Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. - bývalý prezident Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc.

Doc. JUDr. IVAN GAŠPAROVIČ CSc. - bývalý prezident Slovenskej republiky Narodený: 27.03.1941 v Poltári Motto: Je to pre mňa česť byť prezidentom Slovenskej republiky. Nechcem byť nad Vami vysoko. Chcem Vám slúžiť s pokorou. Vzdelanie: 1959 - 1964 Právnická fakulta Univerzity Komenského 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK Životopis: Pracovné pôsobenie: 2004 prezident Slovenskej republiky - priame voľby 3. a 17. apríla, inaugurácia 15. júna 2004 2002 pedagóg na Právnickej fakulte UK 1998 poslanec Národnej rady SR, člen ústavnoprávneho, mandátového a imunitného výboru NR SR, člen parlamentnej delegácie v Medziparlamentnej únii marec - október 1998 poverený výkonom právomocí prezidenta SR 1994 - 1998 predseda Národnej rady SR 1992 predseda Slovenskej národnej rady, podieľal sa na vzniku Ústavy SR 1992 pedagóg na Právnickej fakulte UK a člen Vedeckej rady univerzity 1990 - 1992 generálny prokurátor Československej federatívnej republiky v Prahe 1990 prorektor Univerzity Komenského 1989 spolupredseda Fóra nezávislých právnikov Slovenska 1968 podagóg na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK 1966 - 1989 podpredseda medzinárodnej komisie Československého zväzu ľadového hokeja, podpredseda Hokejového oddielu TJ Slovan Bratislava 1964 Okresná prokuratúra v Martine, Mestská prokuratúra v Bratislave Politická prílušnosť: 1992 - 2002 Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) - z HZDS vystúpil na protest proti nedemokratickým spôsobom jeho riadenia 2002 Hnutie za demokraciu (HZD), zakladajúci člen a predseda Ocenenia: 2007 - Zlatá medaila Maximiliána Hella "za zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti" (udelila ju TU Alexandra Dubčeka) Je autorom publikácií: Myslím národne, cítim sociálne. Vydavateľstvo MS, 2006 Dôstojný život pre všetkých. Vydavateľstvo MS, 2009 O nás - Slovensko, Európa, Zem Európska akadémia vied a umení, Salzburg 2009 jazyk anglický, nemecký Súkromie: 1964 sa oženil so Silviou Beníkovou (nar. 13. 1. 1941), má dve deti, dcéru Ing. Denisu Gašparovičovú, ktorá je komerčná inžinierka a syna MUDr. Iva Gašparoviča, ktorý pracuje ako kardiochirurg v Bratislave. Zdroj: www.prezident.sk

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 2 Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 3