doc. MUDr. Peter Labaš CSc. - dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK

doc. MUDr. Peter Labaš CSc. - dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK