DOHŇANY - Česko - slovenský pohyblivý betlém

Česko-slovenský pohyblivý betlém, Dohňany

Projekt vznikol na základe spolupráce obcí Horní Lideč a Dohňany, financovaný z prostriedkov EÚ, z operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 - 2013. Cieľom projektu je podpora rozvoja cestovného ruchu v prihraničnej oblasti, vytvorenie novej atraktivity a zlepšenie kvality turistickej infraštruktúry. Celkové náklady na projekt dosiahli sumu viac ako 770 tisíc EUR. Projekt je založený na využití tradičných regionálnych a lokálnych špecifik a histórie Zlínskeho a Trenčianskeho kraja.

Viac na: www.dohnany.sk