Dušan Dušek - slovenský prozaik, básnik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov

Dušan Dušek

Vzdelanie:

Základnú školu vychodil v Piešťanoch, zmaturoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, potom študoval chémiu a geológiu na PF UK.

Životopis

Narodil sa v rodine lesného inžiniera. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1970 dva roky pôsobil ako redaktor denníka Smena, potom bol redaktorom športového denníka Tip a v rokoch 1973 - 1979 redaktorom mládežníckeho časopisu Kamarát.

V rokoch 1979 - 1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ, neskôr pracoval v redakcii literárneho mesačníka Slovenské pohľady. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave na katedre dramaturgie a scenáristiky.

Ocenenia

1988 - Osobitná cena poroty za scenár Vlakári na 28. filmovom festivale pre deti, Gottwaldov (dnes Zlín)
1992 - Cena Trojruža za knižky pre deti
2000 - Cena Rudolfa Slobodu (cena LITA) za rok 2000 - „za najvýznamnejší autorský čin v oblasti tvorby audiovizuálnych diel (udelené v r. 2001) za film Krajinka
2000 - Cena VÚB za knihu próz Pešo do neba
2001 - Cena Dominika Tatarku za rok 2000 za knihu Pešo do neba
2001 - Cena FITES za najlepší scenár Krajinka na 23. festivale českých a slovenských veseloherných filmov, Nové Město nad Metují
2003 - Krištáľové krídlo 2002 v kategórii Publicistika a literatúra za dielo Pešo do neba, pedagogickú činnosť a významný tvorivý podiel na scenári filmu Krajinka

V roku 2007 bol nominovaný na Literárnu cenu Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu vydanú v uplynulom roku.

Tvorba

Publikoval už v šesťdesiatych rokoch (najmä v časopise Mladá tvorba, neskôr aj v Slovenských pohľadoch a Romboide, resp. v detských časopisoch Kamarát a Slniečko). Jeho prvou uverejnenou prózou bola poviedka Nuda (1964), ktorá vyšla v Mladej tvorbe.

Próza

1972 Strecha domu
1975 Oči a zrak
1982 Poloha pri srdci
1983 Kalendár
1985 Náprstok
1992 Milosrdný čas
1993 Kufor na sny
1996 Teplomer
2000 Pešo do neba
2003 Vták na jednej nohe
2006 Zima na ruky

Poézia

1990 Dúšky
1994 Príbeh bez príbehu

Tvorba pre deti

1976 Najstarší zo všetkých vrabcov
1980 Pištáčik
1981 Pištáčik sa žení
1980 Pravdivý príbeh o Pačovi
1987 Babka na rebríku
1987 Dvere do kľúčovej dierky

Rozhlasové hry

Pretože aj napriek tomu
Muchy v zime
Rýchlik
Strojček na spomienky

Filmové scenáre

1976 Ružové sny (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1980 Ja milujem, ty miluješ (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1983 Sojky v hlave (réžia Juraj Nvota)
Zabíjačka (réžia Martin Šulík)
1988 Vlakári
1999 Šesť statočných
2000 Krajinka (spolu s režisérom Martinom Šulíkom)
Prášky na spanie

Výber poviedok

2001 Mapky neznámeho pobrežia

Zdroj: www.osobnosti.sk