Ekonomika a zdravotníctvo

V súčasnosti prebieha trend posilňovania slovenskej koruny voči euru i voči českej korune. 1. januára 2009 sa oficiálnou menou stalo euro.

Priemysel:

Slovenskú ekonomiku ťahá hlavne automobilový priemysel, sú tu závody spoločnosti Volkswagen v Bratislave, PSA Peugeot-Citroën v Trnave a Kia v Žiline. Druhý najdôležitejší priemysel je elektrotechnický priemysel. Pri Nitre má továreň spoločnosť Sony, pri Galante spoločnosť Samsung. Slovenský priemysel má priaznivé vyhliadky na rozvoj a mal by rásť aj v nasledujúcich rokoch. Na Slovensku sa v roku 2007 vyrobilo 571 071 automobilov, čo je najviac automobilov na svete v prepočte na jedného obyvateľa, konkrétne 105,7 áut na tisíc obyvateľov.

Poľnohospodárstvo:

Slovensko má rozvinuté poľnohospodárstvo. Pestuje sa hlavné obilie, v okolí Bratislavy a v regióne Tokaj víno. Vo vyšších polohách je rozvinutý chov domácich zvierat, hlavne ovcí a dobytka. V južných oblastiach sa pestuje hlavne paprika, na severe zemiaky.

Zdravotníctvo na Slovensku

Na Slovensku je zdravotníctvo na veľmi dobrej úrovni. Každá obec má zdravotné stredisko, v každom meste je nemocnica, poliklinika a niekoľko zdravotných stredísk. Vysoko špecializované nemocnice sú napríklad v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici alebo v Košiciach. V každej nemocnici je pohotovostná služba, ktorá je k dispozícii denne, počas pracovných dní od popoludňajších hodín. Rýchla zdravotná pomoc poskytuje služby 24 hodín denne a privoláva sa na telefónnom čísle 155 a 112.

Zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia pacientov. Zdravotné poistenie je povinný platiť každý občan SR. Odvádza sa zo mzdy. Za deti, invalidov a ženy na materskej dovolenke platí poistné štát. Pacient si sám platí len za nadštandardné výkony (plastika, sterilizácia ...) a za vyšetrenie na administratívne účely. Cenníky jednotlivých platených úkonov sú umiestnené v ambulanciách. V slovenskom zdravotníctve sa dopláca za liečbu u zubných lekárov. Pacienti si tiež hradia časť sumy liekov alebo celú cenu lieku. Pri hospitalizácii v nemocnici sa však platí, no operačné výkony sú hradené zo zdravotného poistenia. Za ošetrenie na pohotovosti bez následnej hospitalizácie zaplatíte 60 Sk. Ošetrenie cudzincov, ktorí sa aktuálne zdržujú na území Slovenska, sa vykonáva buď po preukázaní sa zdravotným preukazom Európskej únie alebo za priamy poplatok, ktorého výška závisí od zdravotného výkonu.

Lekári ordinujú zvyčajne od 7.30 do 15.00 hodiny. Na Slovensku pôsobia lekári prvého kontaktu – všeobecní pre deti a dorast, všeobecní pre dospelých, gynekológovia, stomatológovia a špecialisti.

Lieky sa predávajú v lekárňach, ktorých je na Slovensku veľmi veľa. V každom meste ich je niekoľko. Lekárne sú dostatočne vybavené liekmi, ich úroveň je veľmi dobrá. Lekárne sú zvyčajne otvorené od 7.30 do 15.30 hodiny, po uplynutí otváracej doby má vždy minimálne jedna lekáreň (v závislosti od veľkosti mesta) pohotovostnú službu do 18.00 – 22.00 hodiny. Názov, adresu a otváracie hodiny pohotovostnej lekárne sa môžete dočítať na dostupnom mieste každej lekárne alebo na internetovej stránke daného mesta.

Veľké nemocnice na Slovensku:

Nemocnice - Bratislava:
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava:
Kramáre - Ľ. Dérera, Limbová 5, Tel.: 02/547 745 03
Ružinov - Ružinovská 6, Tel.: 02/48 234 111
Staré mesto - Mickiewiczova 2247/13, 811 07, Tel.: 02/572 901 11
Petržalka - Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Tel.: 02/482 341 11
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, mestská časť Kramáre, ulica Limbová 1, Tel.: 02/593 711 11
- Národný onkologický ústav, ulica Klenová 1, Tel.: 02/593 781 11
- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod krásnou hôrkou 1, mestská časť Kramáre, Tel.: 02/593 201 11
- Vojenská nemocnica: Cesta na Červený most 1, Tel.: 02/529 265 28

Nemocnica - Banská Bystrica:
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Tel.: 048/472 65 11
Nemocnica - Košice:
- Fakultná nemocnica L. Pasteura, pracovisko na ul. Rastislavova 43, Tel.: 055/615 31 11, pracovisko na triede SNP 1, Tel.: 055/640 21 11
Nemocnica - Martin:
- Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, Martin, Tel.: 043/420 33 03
Nemocnica - Žilina:
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, Tel.: 041/500 13 90
Nemocnica - Prešov:
- Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, Tel.: 051/701 11 11

Zdravotné poisťovne na Slovensku:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa (info 0850 003 003)
- Dôvera (info 0850 850 850)
- Union (info 0850 003 333)