KRAKOVSKÝ & PARTNERS, s.r.o.

Advokátske konzorcium. Právne služby v oblastí účtovníctva, daňového poradenstva, verejného obstarávania a oceňovania majetku a nehnuteľností.


www.advocat.sk
OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.

Depozitné služby korunové i devízové, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, tre...
www.otpbanka.sk

UČTO DATA, spol. s r.o.
UČTO DATA, spol. s r.o.

Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, mzdovej agendy a daňové poradenstvo.


www.uctodata.sk
P.F. trend, s.r.o.

Leasingová činnosť, faktoring a forfaiting, poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov.


www.pftrend.sk
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Generali Slovensko je silná univerzálna poisťovňa s kvalitným servisom 24 hodín denne 7 dní v týždni, a so širokou ponukou poistných produktov – ži...
www.generali.sk

AccoFin Consulting, s.r.o.

Poskytovanie finančno-ekonomické poradenstva, vrátane analýzy účtovných výstupov. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy...
www.accofin.sk

S.A.Legal, s. r. o.
S.A.Legal, s. r. o.

Komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva.


www.sa-legal.sk
JUDr. KVIETKOVÁ Melánia
JUDr. KVIETKOVÁ Melánia

Právne služby v odbore obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo.


Kudla s r.o.
Kudla s r.o.

Zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, právne služby – zmeny, likvidácia bez likvidácie, konkurz, mediácia a iné, v...
www.kudla-inkaso.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

Poskytovanie kompletných finančných služieb občanom, podnikom, obciam a podnikateľským subjektom v oblasti bankovníctva. Financovanie rozvojových p...
www.primabanka.sk

Privatbanka, a.s.

Špecializovaná banková inštitúcia, ktorá sa zameriava na privátne bankovníctvo. Poskytovanie špecializovaných finančných a investičných služieb....
www.privatbanka.sk

JUDr. Melánia Kvietková
JUDr. Melánia Kvietková

Právne služby v odbore obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo.


acctasa s. r. o.
acctasa s. r. o.

Účtovníctvo, dane, reporting, personalistika, poradenstvo v troch svetových jazykoch.


www.acctasa.com
Advocatus Martinková s.r.o.

Nezávislá advokátska kancelária poskytujúca komplexný právny servis v prevažnej väčšine odvetví práva, v prípade potreby aj v spolupráci s lídrami...
www.advocatus-law.eu

Ing. Ernest Mésároš - consult

Daňové a finančné poradenstvo, daň z príjmov PO a FO, daň z pridanej hodnoty, cestná daň, daň z dedičstva, daň z darovania, spotrebné dane, daňové...

AT Partners, k.s.

Poradenstvo k spotrebným daniam, účtovné poradenstvo v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku, finančné a mzdové účtovníctvo.


www.atpartners.sk
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka

Ponúka optimálne riešenie financovania a správy pre Váš vozový park. Vaše individuálne požiadavky splníme našim individuálnym prístupom. Ponúkame f...
www.aldautomotive.sk

WinFin Services, s. r. o.

Nezávislá poradenská spoločnosť v oblasti neživotného poistenia. Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie ...


www.najpoistenie.sk
OKA s.r.o

Poskytujeme: povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie privátneho majetku, poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, p...
www.oka1.sk

Konto N, s.r.o.
Konto N, s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov a DPH, spracovanie miezd, personalistika, ekonomické...
www.konton.sk

NOREA - leas, s.r.o.

Leasingová spoločnosť - finančný, operatívny a spätný leasing. Leasing nehnuteľností, kancelárskych priestorov, ubytovacích a stravovacích zariaden...
www.norealeas.sk

MT- EKONOM, s.r.o.
MT- EKONOM, s.r.o.

Spracovanie jednoduché, podvojného účtovníctva, komplexné spracovanie mzdovej agendy + kontakt s inštitúciami (poisťovne, DU), vypracovanie daňovéh...
www.mtekonom.sk

P.L.S., s r.o.

Komplexné poisťovacie služby, poistenie - zdravotné, životné, cestovné, dôchodkovo orientované poistenie, poistenie nehnuteľností, hromadné úrazové...
www.allianz-ds.edb.sk

REX LEASING, spol. s r.o.

Leasing a finančné služby - leasing osobného a nákladného auta, strojov a technológií, spätný leasing.


www.rexleasing.sk
ABART, s.r.o.

Sprostredkovanie poistenia - poistenie vozidiel, majetku, životné poistenie, úrazové, špeciálnych rizík, havarijné, poistenie zodpovednosti.


www.abart.sk
ZUNO
ZUNO

Direct banka patriaca do skupiny Raiffeisen Bank International. Ponuka vkladových produktov.


www.zuno.sk
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Komerčná poisťovňa. Životné a neživotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie motorových vozidiel a majetku, cestovné poistenie, úverové poist...
www.kpas.sk

MAPOS, s.r.o.

Komplexný poisťovací servis. Poistenie osôb, majetku, vozidiel, zodpovednosti za škodu a ostatné druhy poistení.


www.mapos.sk
FINSUN, s.r.o.

Maklérska spoločnosť. Sprostredkovanie poistenia, revízia a preskúmanie poistných zmlúv, vypracovanie analýzy poistiteľných rizík, vypracovanie náv...
www.finsun.eu

ACCRA s.r.o.

Ekonomické poradenské služby, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, finančné plánovanie, spracovanie miezd, vrátenie daní zo zahraničia....
www.accra.sk

PK consulting s.r.o.

Poskytovanie ekonomického poradenstva právnickým a fyzickým osobám. Konzultácie a služby v oblastiach: účtovníctvo, ekonomika, právo, nehnuteľnosti...
www.pkconsulting.sk

LUCRA team, spol. s r.o.
LUCRA team, spol. s r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva; DPH; spracovanie miezd; účtovná závierka; daňové priznania, hlásenia, výkazy; zastupovanie v daňovom...
www.lucra.eu

Barta, s.r.o.
Barta, s.r.o.

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, spracovanie daňových priznaní a zastupovanie klienta na úradoch. Poradenst...
www.barta.sk

JUDr. Jozef Herbulák
JUDr. Jozef Herbulák

Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného, rod...
www.advokat-herbulak.sk

Haládik & Partners, spol. s r.o.
Haládik & Partners, spol. s r.o.

Advokátska kancelária, riešenia sporov, právne poradenstvo, konkurzov a nehnuteľností.


www.haladik.com
UniCredit Bank Slovakia a. s.
UniCredit Bank Slovakia a. s.

Univerzálny peňažný ústav, ktorý je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny UniCredito Italiano Group. Poskytovanie klasických bankových produktov...
www.unicreditbank.sk

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.


www.nbs.sk
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

Banka, poskytovanie úverov a pôžičiek, správa fondov, poskytovanie cestovného, úrazového, životného poistenia.


www.vub.sk
ATRAGENE, s.r.o.
ATRAGENE, s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie DPH, mzdy, daň z príjmov FO a PO.


www.atragene.sk
GEPES, s.r.o.
GEPES, s.r.o.

Pre svojich klientov ponúkame služby: vedenie podvojného účtovníctva, miezd, evidencie DPH, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo.


AT advisory, s.r.o.
AT advisory, s.r.o.

Spolupracujúci tím ponúka fyzickým i právnickým osobám komplexné služby v garantovanom štandarde a kvalite v oblasti: auditu, organizácie účtovníct...
www.atadvisory.sk

IKB Leasing SR, s.r.o.

Poskytovanie leasingových služieb pre firmy a organizácie.


E-S KREDIT, s.r.o.
E-S KREDIT, s.r.o.
Leasingová spoločnosť. Poskytovanie finančných produktov z oblasti leasingu. Finančné služby, poskytovanie pôžičiek a...
www.eskredit.sk
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Poskytovanie verejného zdravotného poistenia, uhrádzanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zml...
www.dovera.sk

Union poisťovňa, a. s.
Union poisťovňa, a. s.

Komplexné poisťovacie služby, poistenie - zdravotné, životné, cestovné, dôchodkovo orientované poistenie, poistenie nehnuteľností, hromadné úrazové...
www.union.sk

Ing. Lenka Slahúčková
Ing. Lenka Slahúčková

Komplexné poradenstvo v oblasti poistenia. Spolupráca s takmer všetkými poisťovňami na trhu. Poistenie automobilov- havarijné, povinné zmluvné, poi...
www.poistisa.sk

MetLife Amslico poisťovňa
MetLife Amslico poisťovňa

Poisťovňa špecializujúca sa na životné, úrazové a cestovné poistenie.


www.metlifeamslico.sk
ČSOB Poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.

Životné poistenie, poistenie domu, bytu, stavby, poistenie automobilov - povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné a podnikové poist...
www.csobpoistovna.sk

HÁJOS & Partners, s.r.o.

Advokátska kancelária. Obchodné, rodinné právo, právo obchodných spoločností. Všeobecné právne poradenstvo.


www.hajospartners.sk
PETERKA & PARTNERS s.r.o.

Nezávislá advokátska kancelária - poskytovanie právnych služieb a poradenstva.


www.peterkapartners.com