František Dora - starosta obce Dolný Chotár

František Dora - starosta obce Dolný Chotár