Gyula Iván - starosta obce VLČANY

Gyula Iván - starosta obce VLČANY

Životopis:

Volám sa Gyula Iván. Narodil som sa 1. januára 1953 v Nových Zámkoch. Po skončení základnej deväťročnej školy vo Vlčanoch som maturoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Komárne. Vysokoškolské štúdium som skončil v roku 1977 na SVŠT v Bratislave, na katedre chemických a potravinárskych strojov a zariadení.
V rokoch od 1977 do 1990 som pracoval v Dusle Šaľa na technickom úseku, na odbore projekčno-inžinierskej kancelárie. Bol som odborným referentom, vedúcim projektantom, vedúcim oddelenia prípravy a kompletizácie projektov, resp. vedúcim oddelenia projekcie. Z Dusla som odišiel hlavne zo zdravotných dôvodov.

Od roku 1990 som pracoval ako projektant technických zariadení budov a technológ v nasledovných projekčných kanceláriách: selický Progres, projekčná kancelária ing. arch. Pleidela a vo firme Stavpro v Šali – do roku 1998. Od roku 1998 som bol živnostníkom – ako samostatný projektant – až do roku 2007, keď ma obyvatelia našej obci prvý raz zvolili za starostu Vlčian

Som členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Od roku 1979 som členom miestnej organizácie Csemadoku. Od roku 1990 som bol členom obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch. Som jedným zo zakladajúcich členov miestnej organizácie SMK, ktorej som od roku 2003 predsedom.

Som ženatý, manželka je zamestnaná na miestnej pošte. Máme dve dcéry. Staršia je stavebnou inžinierkou, mladšia je záhradnou architektkou

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad Vlčany, Vlčany č. 944,  925 84 Vlčany
Tel.: 31 7794 201/247
Mobil: 0918 460 859
E-mail: obecvlcany@stonline.sk
Web: www.obecvlcany.sk