HOLČÍKOVCE - Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.
 
Dňa 20.6.2015 sa uskutočnilo v obcí Holčíkovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu. Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Holčíkovciach je výsledkom projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14.11.2013 a celková hodnota oprávnených výdavkov projektu činila 578 816, 87 €. Z celkovej sumy pripadá 470 034,77 € na obec Holčíkovce z tejto sumy je 399 529,55 € hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, 70 505,22 € tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, ktorá je Vedúcim partnerom projektu.

Ďalšími partnermi projektu sú Gmina Zarszyn a Združenie obci Mikroregión Domaša. Počas rekonštrukcie kultúrneho domu došlo k rozšíreniu spoločenskej sály k pribudovaniu kuchyne a skladov,  celkovej rekonštrukcií vonkajšieho plášťa objektu, výmene strechy, okien a celkovému zatepleniu budovy.  Nový šat dostali aj ďalšie miestnosti kultúrneho domu,ktoré budú slúžiť obyvateľom obce a širokého okolia pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách.  

Info na: www.holcikovce.sk