Holumnica kaštieľ

Holumnica kaštieľ

Stručný popis:
Renesančný Görgeyovský kaštieľ v strede obce Holumnica, pri potoku.

História:
Renesančný kaštieľ postavila v obci jedna z rodín, ktoré ju ovládali. Postavili ho v 17. storočí a je možné že na staršom základe. Nevieme či to boli Berzeviczyovci, Ujházyovci alebo Görgeyovci, vieme však, že kaštieľ bol v 18., 19. a 20. storočí upravovaný. Ak máte nejaké informácie k histórii kaštieľa a hradu v Holumnici, budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte.

Interiér:
Renesančné hrebienkové krížové klenby dosadajú v niektorých priestoroch na stredné stĺpy, inde sú renesančné drevené vyrezávané stropy. V objekte sa zachovali aj renesančné portály a zamurovaný krb.

Exteriér:
Dvojpodlažná budova blokového charakteru, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, s vystupujúcim rizalitom v strede priečelia. Na nárožiach vidno pod súčasnou omietkou renesančné sgrafitové kvádrovanie. V horných častiach nároží sa miestami zachovala plastická omietková bosáž, ktorá vznikla pri úprave objektu v 19. storočí. Pozdĺžne okná na prízemí majú zachované mreže. Na prvom poschodí rizalitu je veľké, polkruhovo ukončené okno, lemované v hornej tretine lomeným štukovým pásom. Podstrešná časť sa využívala na skladovanie, osvetľujú ju malé ležaté okná s pásovou šambránou na fasáde. Objekt je zastrešený valbovou strechou.

Zdroj: www.zamky.sk

Holumnica kaštieľ Holumnica kaštieľ Holumnica kaštieľ