Hrad Lednica

Hrad Lednica

Zrúcaniny hradu postaveného v 13. storočí a zničeného v roku 1710.

História
Zrúcaniny hradu ležia v priesmyku Bielych Karpát nad obcou rovnakého mena. Postavili ho ako pohraničný hrad v polovici 13. storočia na ochranu cesty vedúcej na Moravu a spočiatku bol v rukách kráľa. V rokoch 1432 - 1434 ho ovládli husiti. V 15. storočí často menil majiteľov, až sa nakoniec stal hniezdom lúpežných rytierov, ktorí z neho tyranizovali široké okolie. Najznámejšími z nich boli v 16. storočí bratia Podmanickovci a Imrich Telekessy, ktorého pre jeho zbojstvá nakoniec popravili. V prvej polovici 17. storočia získal hrad a panstvo Juraj Rákóczi. Vtedy sa do Lednice a Púchova uchýlili do vyhnanstva českí bratia, s ktorými udržiaval styk aj Jan Ámos Komenský. V poslednom protihabsburskom povstaní obsadili hrad kuruci Františka Rákócziho II. a po potlačení povstania cisárske vojsko roku 1710 hrad vypálilo.

Hrad, postavený na strmom brale, sa skladal z troch od seba odstupňovaných častí a bol takmer neprístupný. Z malého, nižšie položeného predhradia viedol úzky kamenný tunel do stredného hradu, kde sa nachádzal palác z 15. storočia a stará veža, okolo ktorej viedli do skaly vytesané schody na najvyššie položenú prírodnú pozorovateľňu.

Súčasný stav
O hrad sa od roku 2004 stará a o jeho záchranu sa pokúša Historicko-astronomická spoločnosť v spolupráci s obcou Lednica. V roku 1999 sa časť severného múru zrútila. V roku 2011 sa z prednej palácovej časti zrúcaniny odtrhla asi 300-kilogramová kamenná masa. V súčasnosti je hrad verejnosti voľne prístupný, ale je práve v rekonštrukcii, a teda sa nedá do jeho útrob vstúpiť

Prístup
Autobusom SAD z Púchova alebo Dubnice nad Váhom. Vystúpime na zastávke pri kostole. Za námestím treba odbočíme vľavo. O chvíľu zatáčame znovu vľavo pri viacjazyčnej informačnej tabuli o hrade. Po asi 100 metroch pri záhrade skoro do pritismeru vpravo. Po chvíli sa nachádzame pred hradom.

Informácie
O hrad sa stará občianske združenie Historicko - Astronomická Spoločnosť.

Adresa:
Historicko - Astronomická Spoločnosť
Skala 668/3
019 01 Ilava
0905645523

Hrad Lednica 1 Hrad Lednica 2 Hrad Lednica 3