Hrad Ľubovňa

Hrad ˇĽubovňa

Expozícia hradu Ľubovňa

1.Vysoký barokový bastión so vstupnou bránou
Postavený v polovici 17. storočia. Zabezpečoval prístup do hradu. V prejazde barokovej brány sa nachádzajú pôvodné železom obité vráta, pred ktorými bol umiestnený padací most.

2. Renesančná veža s bránou (lapidárium)
Do postavenia novej brány tvorila vstup do dolného hradu. V súčasnosti sa do nej vchádza iba bránkou pre peších, pretože väčší vstup zamurovali a zmenili na strieľňu. V prejazde sa nachádzali aj druhé vráta, za ktorými bola ešte padacia mreža. Uprostred miestnosti je umiestnený základný prehľad stavebného vývoja hradu, ktorý predstavuje jeho tri etapy – gotickú, renesančnú a barokovú. Vystavené renesančné a barokové tabule zo 16. a 17. storočia prezentujú zásluhy jednotlivých starostov o opravu, resp. výstavbu hradu.

3. Východný barokový bastión
Postavený v polovici 17. storočia. Zabezpečoval obranu hradu z východu. Pred jeho vybudovaním plnila rovnaké poslanie okrúhla bašta.

4. Renesančná bašta (rondel)
Okrúhlu baštu vystavali obyvatelia Starej Ľubovne v roku 1528. Pôvodne sa v jej dolnej časti nachádzali tri veľké delové strieľne. Po vybudovaní východného bastiónu (3) stratila svoju pôvodnú obrannú funkciu a jednu z troch strieľní prebudovali na bránu, ktorou sa prechádzalo z prvého na druhé nádvorie.

5. Historická expozícia

Prehľad najdôležitejších udalostí v dejinách hradu:
- začiatok 14.st. - postavenie hradu
- 1311 - prvá písomná zmienka o hrade
- 1323 -1343 - hrad v majetku Drugethovcov
- 1364 - uhorský panovník Ľudovít Veľký udelil mestské výsady Starej Ľubovni
- 1392 - uhorská kráľovná Mária navštívila hrad
- 1396 - uhorský kráľ Žigmund Luxemburský navštívil hrad
- 1412 - hrad sa stal miestom stretnutia panovníkov
Uhorska (Žigmund Luxemburský) a Poľska (Vladislav II.), ktorí tu podpísali zmluvu o mieri a priateľstve
-1412 - Žigmund Luxemburský za pôžičku 37 000 kôp českých grošov dal do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi II. hrad Ľubovňu, mestá Starú Ľubovňu, Podolínec, Hniezdne a ďalších 13 spišských miest
- 1412 - hrad sa stáva sídlom správcov (starostov) zálohovaného územia
- 1494 - poľský kráľ Ján Albert navštívil hrad v čase, keď starostovstvo bolo v rukách poľského šľachtického rodu Kmitovcov (1478 - 1553 s výnimkou krátkeho obdobia)
- 1553 - obnovu hradu po požiari nariadil za starostovania Jána Bonera poľský panovník Žigmund II. August
- 1591 - 1745 - správa zálohovaného územia sa dostáva do rúk poľského šľachtického rodu Lubomirských
- 1656 - hrad navštívil poľský kráľ Ján Kazimír v čase, keď tu boli uschované poľské korunovačné klenoty (1656-1661)
- 1658 - poľský snem zaradil hrad medzi šesť pevností, udržiavaných na náklady štátu
- 1683 - hrad navštívil poľský panovník Ján Sobieski
- 1768 - na hrade bol väznený Móric Beňovský
- 1772 - za panovania uhorskej kráľovnej Márie Terézie sa pri prvom delení Poľska ukončilo 360 rokov trvajúce obdobie poľskej správy nad zálohovaným územím
- 1819 - hrad odkúpil od štátu J. F. Raisz
- 1883 - 1944 – hrad v majetku poľských šľachticov Zamoyských
(erby Jána Zamoyského a Izabely de Bourbon)
- 1945 - hrad prevzal štát

6. Barokový palác
V prejazde brány sa nachádza pamätná tabuľa z roku 1642, zvečňujúca zásluhy Stanislava Lubomirského o výstavbu tohto paláca s bránou. Na jeho prízemí je inštalovaná expozícia remesiel a cechov okolí hradu Ľubovňa.

7. Západný renesančný bastión
Postavený v polovici 16. storočia podľa projektov znamenitého staviteľa Antona Vlacha – Italica. Zabezpečoval obranu hradu z juhu a západu. V jeho hornej časti sa nachádzalo 8 delových strieľní. Po obvode vyúsťujú prieduchy, resp. šachty, ktoré zabezpečovali odvetrávanie kazematov.

8. Kazematy (podzemné chodby)
V chodbách renesančného bastiónu sa nachádzalo 8 delových strieľní. Západný bastión tvoril so svojimi 16 strieľňami pilier obrany hradu.

9. Neskorogotická brána
V 15. storočí tvorila vstup do hradu. Zachoval sa z nej portál – tzv. oslí chrbát. V súčasnosti je tu umiestnená voziareň.

10. Výstavná sieň
Pôvodne sa v týchto priestoroch nachádzali miestnosti pre hradnú stráž.

11. Gotický palác
V strede starého hradu sa nachádzajú ruiny gotického paláca zo 14. storočia. Po požiari roku 1553 bol palác renesančne prestavaný. V suteréne paláca sa zachovali tri klenuté pivnice, na prízemí boli skladovacie priestory, na prvom poschodí sála s veľkými oknami a v podkroví izby. Z paláca sa dalo prejsť do veže (12) tromi vstupmi – na prízemí, prvom a treťom poschodí.

12. Gotická veža – bergfried (nebojsa)
Postavená na začiatku 14. storočia. Neskôr k nej pristavali tri oporné piliere. Prízemie slúžilo ako sklad streliva. Nad ním bol ďalší sklad, kam sa vstupovalo z prvého poschodia gotického paláca. Na druhom poschodí bolo väzenie, ktoré v roku 1768 spoznal aj známy dobrodruh Móric Beňovský. Na treťom poschodí bola strážnica, na štvrtom sklad pušného prachu, na piatom miestnosť s dvoma delami a na šiestom trubačova izba (v súčasnosti výhľadňa).

13. Barokový palác – expozícia historického nábytku
Prezentovaný nábytok pochádza prevažne z čias pôsobenia posledných majiteľov hradu – Raiszovcov a Zamoyských.

14. Baroková kaplnka
Kaplnka sv. Michala archanjela bola postavená v roku 1647, čo nám dokumentuje text oválnej tabule nad vstupom do kaplnky. Pred ňou sa nachádza cintorín, kde je pochovaný aj jeden z majiteľov hradu – Juraj Raisz. Z pôvodného inventára kaplnky sa zachovali tri barokové oltáre a krstiteľnica.

15. Hradná studňa

16. Renesančný palác
Postavený po roku 1553 podľa projektov vynikajúceho architekta Jána Frankensteina. V dolnej časti bol v skale vysekaný pivovar, nad ním sa nachádzala pekáreň, nad pekárňou kuchyňa a sklady. V najvrchnejšej časti reprezentačná sieň a obytné miestnosti.

17. Expozícia Zamoyských
V hornej časti vysokého bastiónu je umiestnená expozícia venovaná posledným súkromným majiteľom hradu – Zamoyským.

zdroj: www.muzeumsl.sk

Hrad Ľubovňa 1 Hrad Ľubovňa 2 Hrad Ľubovňa 3