Hrad Modrý Kameň

Hrad Modrý Kameň

Hrad MODRÝ KAMEŇ

Hradný komplex sa skladá z hornej časti goticko-renesančnej zrúcaniny na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa.

Počiatky jeho vzniku siahajú do roku 1137. Majiteľmi až do polovice 19. storočia bola uhorská šľachtická rodina Balašovcov, do ktorej patril aj významný uhorský renesančný básnik Valentín Balaša. Hrad sa už v 13. storočí stal významnou protitatárskou pevnosťou. V 16. storočí podľahol útokom Turkov, ktorí tu zotrvali vyše 20 rokov. Pri ústupe ho vyhodili do vzduchu.

Chátral takmer 15 rokov a potom bol opäť obnovený Balašovcami. Avšak po kuruckom vypálení koncom 17. storočia už nebol nikdy viac obnovovaný. V roku 1730 postavil Gabriel Balaša na zrúcaninách dolného hradu barokový kaštieľ, ku ktorému apoštolský gróf Pavol Balaša pristavil kaplnku sv. Anny. V polovici 19. storočia skončila sága rodiny Balašovcov na Modrom Kameni. Majiteľom sa stal haličský gróf Forgách, po ňom gróf Károlyi. Jeho dcéra Gabriela Almášiová ho v roku 1923 predala štátu a odsťahovala sa do Maďarska. Od tých dôb je v rukách štátu a v roku 1991 sa kaštieľ stal sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM.

Zdroj: www.muzeum.sk

Hrad Modrý Kameň_1 Hrad Modrý Kameň_2 Hrad Modrý Kameň_3 Hrad Modrý Kameň_4 Hrad Modrý Kameň_5 Hrad Modrý Kameň_6